STOŁÓWKA  SZKOLNA


OGŁOSZENIEZnalezione obrazy dla zapytania stołówka szkolna emotikony

OPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE ZA M-C CZERWIEC  2019 WYNOSZĄ:

½  OBIADU -        30,80

CAŁY OBIAD-      61,60

PŁATNE DO 5 CZERWCA 2019 R.

 

  11 obiadów x  5,60 zł = 61,60 zł ( cały obiad )

  11 obiadów x  2,80 zł = 30,80 zł (  ½ obiadu)