STOŁÓWKA  SZKOLNA

Podobny obraz   JADŁOSPIS


OGŁOSZENIE

Wpłaty na obiady za miesiąc STYCZEŃ 2020

obiad cały - 117,60 zł

obiad 1/2  - 58,80 zł

wpłaty do 10.01.2020

21 obiadów x 5,60 zł =117,60 zł ( cały obiad)

21 obiadów x 2,80 zł = 58,80 zł ( 1/2 obiadu)

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA:

KONTO NR 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050

 

 

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej