STOŁÓWKA  SZKOLNA

 

JADŁOSPIS       

 

 

WPŁATY NA OBIADY

ZA M-C  MARZEC  2021 R.

 

OBIAD CAŁY – 207,00 zł

OBIAD ½  - 103,50 zł

 

WPŁATY  DO  10.03.2021 R.

23 obiady x  9,00 zł = 207,00 zł ( cały obiad )

23 obiady x  4,50 zł = 103,50 zł (  ½ obiadu)

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA:

KONTO NR 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050

Pozdrawiam

Remigiusz Seretny