STOŁÓWKA  SZKOLNA

WPŁATY NA OBIADY

ZA M-C WRZESIEŃ 2020 R.

 

OBIAD CAŁY – 162,00 zł

OBIAD ½  - 81,00 zł

 

WPŁATY  DO  10.09.2020 R.

18 obiadów x  9,00 zł = 162,00 zł ( cały obiad )

18 obiadów x  4,50 zł = 81,00 zł (  ½ obiadu)

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA:

KONTO NR 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050

Pozdrawiam

Remigiusz Seretny