STOŁÓWKA  SZKOLNA

 

JADŁOSPIS       

 

 

WPŁATY NA OBIADY

ZA M-C PAŹDZIERNIK 2020 R.

 

OBIAD CAŁY – 189,00 zł

OBIAD ½  - 94,50 zł

 

WPŁATY  DO  10.10.2020 R.

21 obiadów x  9,00 zł = 189,00 zł ( cały obiad )

21 obiadów x  4,50 zł = 94,50 zł (  ½ obiadu)

 

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA:

KONTO NR 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050

Pozdrawiam

Remigiusz Seretny