REKRUTACJA            

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym

 Rok 2019/2020

 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie

(kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły)

 

                                                        

Regulamin rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie

W roku szkolnym 2019/2020

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie

 (kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

 

 

 

POTWIERDZENIE  WOLI   ZAPISU

 

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GÓRNYM I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE

NA ROK SZKOLNY 2019/20

 06.03.2019 – 21.03.2019

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W UDANINIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Udaninie

 Rok szkolny  2019/2020

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

( Przedszkole –Ujazd Górny)

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły

 

 

Klauzula rekrutacja do przedszkola