RADA RODZICÓW

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodniczący: Katarzyna Wojcieszek
z-ca: Katarzyna Piotrowska
skarbnik: Marlena Dobrowolska 
sekretarz: Anna Cieplik
 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

    

 

SPRAWOZDANIA RADY RODZICÓW