RADA RODZICÓW

 
PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodniczący: Olkiewicz-Sobczak Justyna

z-ca: Skurzyńska Aurelia

skarbnik: Marlena Dobrowolska

sekretarz: Anna Cieplik

 

Na rok 2019/2020 została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 25 zł na rodzinę.
Prosimy o wpłaty do wychowawców klas.