PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zajęcia techniczne

          ogólne wymagania na poszczególne oceny