SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH

 

SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 NA ROK SZKOLNY 

2018/2019

PROJEKT- jesteśmy otwarci na propozycje rodziców