PLAN PRACY SZKOŁY

 

PLAN PRACY

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 W UDANINIE

 

na rok szkolny 2020/2021