MISJA SZKOŁY

  "KAŻDY JEST ODPOWIEDZIALNY

 ZA WSZYSTKICH,

A WSZYSCY SĄ ODPOWIEDZIALNI

ZA KAŻDEGO"

                                       JAN PAWEŁ II

 

MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST:

1.      Kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za słowa i czyny.

2.      Wyrabianie wrażliwości i tolerancji na potrzeby innych ludzi.

3.      Stworzenie warunków do wykształcenia i zaspokajania potrzeb kulturalnych.

4.      Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności.

5.      Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

6.      Rozbudzanie i kształtowanie postaw patriotycznych z ukierunkowaniem na własny region.

7.      Kreowanie człowieka umiejącego radzić sobie we współczesnym świecie.

 

DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ, ABY NASZ ABSOLWENT:

  •  

był odpowiedzialny za słowa i czyny

  •  

był tolerancyjny

  •  

wykazywał się kulturą osobistą

  •  

szanował tradycje i środowisko naturalne

  •  

odkrywał i rozwijał swoje zdolności i zainteresowania

  •  

był samodzielny i zaradny

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, promującą zdrowy styl życia.

Wspieramy rodziców w zaspokajaniu potrzeb ich dzieci.

Pełnimy rolę centrum kulturalno- oświatowego gminy.

W naszych działaniach dydaktyczno- wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą.