Egzamin ósmoklasisty

 


 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.


 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 17 lutego 2021r.dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty