DYREKCJA   SZKOŁY

DYREKTOR

mgr   Bożena Basa

                  

Dyrektor szkoły

Bożena Basa

Konsultacje z rodzicami:

wtorek, środa, czwartek godz. 12.00-14.00

tel. 76/8709299

e-mail. szkolaudanin@op.pl

 

      

WICEDYREKTOR

          mgr   Elżbieta Chmielewska

 

 

 

Wicedyrektor szkoły

Elżbieta Chmielewska

Konsultacje z rodzicami:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

godz. 12.00 - 14.00

tel. 76/8709299

e-mail. szkolaudanin@op.pl