DORADZTWO ZAWODOWE

 


 
Zawód- żołnierz?

 

Wycieczka do 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w Leśnicy

 

          W dniu 25 października 2019 r. klasa 7 pod opieką wychowawczyni pani A.Andrzejewskiej i pedagoga A.Chohury uczestniczyła w przysiędze rekrutów w Jednostce Wojskowej 1245 w Leśnicy. Podziwialiśmy przysięgę, występ orkiestry wojskowej, uroczystą defiladę. Później mogliśmy doświadczyć nieco wojskowej codzienności- podobał się nam tor przeszkód, pojazdy wojskowe, broń i snajper, a największe wrażenie zrobiła na wszystkich bardzo nowoczesna strzelnica. Oprowadzający nas żołnierz opowiadał o ścieżce edukacyjnej prowadzącej do zawodów związanych z wojskowością. Ta lekcja doradztwa zawodowego zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Zostanie nam w pamięci przysięga, honory oddawane fladze narodowej, zdyscyplinowani i pięknie umundurowani wojskowi, a także … pewien youtuber.


 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

rok szkolny 2019/2020


Podobny obraz

Doradztwo zawodowe- informacje dla rodziców

 

 

 

Ciekawe narzędzia dot. wyboru zawodu:

 

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych –MŁOKOZZ

 

Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

*UWAGI – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej proszę wybrać normy stenowe chłopców i dziewcząt dla gimnazjum (narzędzie zostało przygotowane

w latach, gdy obowiązywał inny system oświaty). Od 1 września 2017 r. wprowadzono szkoły branżowe I stopnia (nauka trwa 3 lata) – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa.

Źródło dostępu: http://scholaris.pl/zasob/104019

 

Gra: Tajemnice Aeropolis,

 http://www.idea-hc.pl/talentgame/ [dostęp: 12.11.2017].

Bezpłatna diagnoza i opis 16 typów osobowości, https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

 

Strony internetowe dotyczące informacji o zawodach:

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

https://www.ore.edu.pl/kszta%C5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7485-podstawy-programowe

Druczak K., Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum, KOWEZiU, Warszawa 2013,

http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/KOWEZiU_Jak%20_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

 

Filmy:

oraz na YT - filmy KOWEZiU

 

 

W naszej szkole realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. W klasach 7 i 8 odbywają się zajęcia z orientacji zawodowej. Każdy uczeń, który potrzebuje wsparcia w wyborze szkoły, zawodu może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub bezpłatnej porady zawodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.

 

W świetle badań nad rolą i miejscem rodziców w procesach planowania

i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych – są oni najbliższymi i najważniejszymi doradcami młodzieży.