DORADZTWO ZAWODOWE

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Konferencja w Środzie Śl. "Moja przyszłość. Wybieram zawód"

 

 

 

     

 

 

     

Podobny obraz

Doradztwo zawodowe- informacje dla rodziców

 

Doradztwo zawodowe-

poznawanie szkół ponadpodstawowych:

7 marca- spotkanie z uczniami Liceum Kadetów w Lipinach

18 marca- przyjeżdżają do nas przedstawiciele Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 ze Środy Śląskiej

19 marca- przyjeżdżają do nas przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu

26 marca- spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół w Strzegomiu z rodzicami kl. ósmych podczas wywiadówki

27 marca –wyjazd do Zespołu Szkół w Strzegomiu, zapoznanie z ofertą i bazą szkoły- chętni uczniowie z kl.8

1 kwietnia- wyjazd do Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu; zapoznanie z ofertą i bazą szkoły- chętni uczniowie z kl.8

 

 

Ważne terminy:

·        Egzamin ósmoklasisty:

- język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00

-matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00

- język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00 

 

·        Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły- od 13 maja do 25 czerwca 2019r.

 

·        Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły- dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty- od 21 do 25 czerwca 2019r.

 

·        Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadpodstawowej – 16 lipca 2019 r.

 

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania

 

 

Ciekawe narzędzia dot. wyboru zawodu:

 

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych –MŁOKOZZ

 

Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

*UWAGI – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej proszę wybrać normy stenowe chłopców i dziewcząt dla gimnazjum (narzędzie zostało przygotowane

w latach, gdy obowiązywał inny system oświaty). Od 1 września 2017 r. wprowadzono szkoły branżowe I stopnia (nauka trwa 3 lata) – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa.

Źródło dostępu: http://scholaris.pl/zasob/104019

 

Gra: Tajemnice Aeropolis,

 http://www.idea-hc.pl/talentgame/ [dostęp: 12.11.2017].

Bezpłatna diagnoza i opis 16 typów osobowości, https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

 

Strony internetowe dotyczące informacji o zawodach:

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

http://www.perspektywy3d.pl/galeria_zawodow.html

https://www.ore.edu.pl/kszta%C5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7485-podstawy-programowe

Druczak K., Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum, KOWEZiU, Warszawa 2013,

http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/KOWEZiU_Jak%20_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

 

Filmy:

oraz na YT - filmy KOWEZiU

 

 

W naszej szkole realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. W klasach 7 i 8 odbywają się zajęcia z orientacji zawodowej. Każdy uczeń, który potrzebuje wsparcia w wyborze szkoły, zawodu może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub bezpłatnej porady zawodowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.

 

W świetle badań nad rolą i miejscem rodziców w procesach planowania

i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych – są oni najbliższymi i najważniejszymi doradcami młodzieży.