Rok Szkolny 2015/2016
 

 

  Polonez na pożegnanie w ZSP Udanin

 

Ostatni dzień roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie spędzili na uroczystym apelu. Szóstoklasiści dla społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości: wójta gminy Udanin Teresy Olkiewicz, ks. Czesława Studennego, przewodniczącego Rady Gminy Janusza Strzeleckiego, przedstawiciela UG Jana Podedwornego,przedstawicieli Rady Rodziców, przygotowali piękny program artystyczny pod opieką wychowawców Agnieszki Andrzejewskiej, Zofii Rudnik i Krzysztofa Ficy. Tradycyjnie już występy rozpoczęły się Polonezem, dostojnie zatańczonym przez odchodzących ze szkoły uczniów. Były też słowa pożegnania, kwiaty,  wiele uścisków i listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych absolwentów. Nie zabrakło gratulacji za wysoki wynik z testów szóstoklasisty. W tym roku udanińscy uczniowie uplasowali się powyżej  średniej wojewódzkiej. Po raz pierwszy bardzo liczna grupa dzieci osiągnęła z poszczególnych testów 100 %, czyli prawidłowo odpowiedziała na wszystkie pytania. Klasy piąte przygotowały dla starszych kolegów i koleżanek drobne upominki i życzenia. Podczas apelu dzieci z najwyższą średnią ocen w szkole otrzymały ufundowane przez wójta gminy Udanin Teresę Olkiewicz  tablety, a ich rodzice gratulacje.  Najlepsi uczniowie w poszczególnych klasach z rąk dyrektor Bożeny Basy i wicedyrektor Elżbiety Chmielewskiej i wychowawców otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody książkowe. Wręczono także statuetki Super Talent i Wzorowego Absolwenta. Jak co roku nie zapomniano o sponsorach i przyjaciołach szkoły, oni także zostali wyróżnieni dyplomami i pięknymi podziękowaniami od dyrekcji. Najaktywniejszych samorządowców szkolnych, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Jolanta Gradowska i Violetta Leńska, obdarowały słodką niespodzianką i dyplomami.  Pełni entuzjazmu i radości uczniowie opuścili mury szkoły, by przez następne miesiące nabierać sił do  dalszej nauki w nowym 2016/2017 roku szkolnym.

V.Leńska

 

 

  Konkurs literacki:

 „Legendy Gminy Udanin”

ROZSTRZYGNIĘTY!

        

Legenda snuje się tęczową nicią. (…) Słowa legendy płyną spokojnie. Ciche, ubogie proste słowa, do głębi serce wzruszeniem przejmujące.

Ewa Szelburg –Zarębina

 

Konkurs, którego pomysłodawczynią i koordynatorką była p.Elżbieta Chmielewska,  zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Udanin.

Konkurs okazał się znaczącym przedsięwzięciem,  któremu przyświecały ważne cele:
1. Popularyzacja wiedzy o Gminie Udanin.
2. Poszanowanie tradycji i historii regionu.
3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionalną.
4. Popularyzacja czytelnictwa.
5. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością.
6. Rozwijanie twórczości, fantazji i wyobraźni.

Adresowany był do mieszkańców i miłośników Gminy Udanin.

Obejmował  trzy kategorie wiekowe:

A.    uczniowie szkoły podstawowej

B.    uczniowie gimnazjum  

C.     uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, dorośli

Inspiracje do napisania tekstu związanego z Gminą Udanin uczestnicy konkursu znaleźli w tajemniczych ruinach, pięknych, ale niebezpiecznych stawach, szemrzącej rzece, zagadkowych nazwach miejsc, w kreacji niezwykłych postaci.

Uroczyste wręczenie nagród autorom legend odbyło się 22 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością ważni goście: Starosta i Wicestarosta Powiatu Średzkiego panowie Sebastian Burdzy i Grzegorz Pierzchalski, pani Teresa Olkiewicz Wójt Gminy Udanin, ks. Proboszcz Parafii Konary Andrzej Ćwik, pani Dorota Byra dyrektor Gimnazjum w Ujeździe Górnym, polonistki z gimnazjum panie Lucyna Filończyk i Dobrosława Pokorska- Noga, radni panowie Stanisław Dębicki i Wojciech Płaziuk, którzy również byli uczestnikami konkursu, dyrektor szkoły- pani  Bożena Basa oraz młodzież z gimnazjum.

Jury w składzie: pp. Dorota Byra, Małgorzata Meusz, Renata Podedworna, przewodnicząca Elżbieta Chmielewska  spośród  91 prac oceniło i wybrało najciekawsze.

Laureaci konkursu literackiego:  Legendy Gminy Udanin

kategoria: dorośli

Pan Stanisław Dębicki

Pan Wojciech Płaziuk

kategoria: uczniowie gimnazjum

Julia  Kulpińska I miejsce

Dominika Kozioł  II miejsce

Karol Szczerbień  III miejsce

kategoria: uczniowie szkoły podstawowej

Aleksandra Szczur I miejsce

Hanna Chohura  II miejsce

Gabriela Dąbrowska II miejsce

Aleksander Chohura   III miejsce

 

WYRÓŻNIENIA:

Karolina Opałka, Michalina Byra, Laura Górecka, Dagmara Baszak, Igor Rektorek, Patryk Sobczak, Wiktoria Płaziuk, Kacper Wajchert,             Piotr Wojcieszek, Nikola Woźny

Laureatom wręczono statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięskie prace zostaną wydane w formie książkowej, publikowane na łamach lokalnych gazet i dostępne na stronach internetowych szkoły i gminy. Przytoczone fragmenty na pewno zachęcą do lektury legend o Gminie Udanin.

 

Aleksandra Szczur Legenda o Piekarach

Młodzieniec dotarł do niewielkiej osady, przez środek której płynęła niewielka rzeczka. Chłopiec przysiadł na brzegu i zanurzył nogi w wodzie. Woda zdawała się płynąć bezszelestnie. Urzekła go ta cisza i spokój. Postanowił Piekarczyk, że tu właśnie chce osiąść.

Pan Wojciech Płaziuk URSUN legenda o powstaniu Gminy Udanin

Gdy wydawało się, że wszystko jest już stracone, a mieszkańcom grozi śmierć  z braku żywności, pewna gospodyni o imieniu Urszula wpadła na genialny pomysł, jak pozbyć się Ursuna. Zaprosiła do swojego gospodarstwa, które mieściło się  nieopodal lasu,  największych rolników z okolicy. Na spotkanie przybyli gospodarze: Jaroslaw, Gościn, Pichor, Ujazdyn, Różan i Konar.

Julia Kulpińska Legenda o Cichej Wodzie

Gdy nastała noc i wszyscy już posnęli, ta idealna, a raczej idealnie próżna dziewka, zakradła się nad strumień i wychłeptała całą zawartość magicznego dobrodziejstwa. Dumna swego dokonania i pewna triumfu, ciało rozdęte źródlaną wodą poniosła do domu.

Pan Stanisław Dębicki  O Świętym Bonifacym

Po przewiezieniu do Konar wozami zaprzężonymi w konie umieszczono w kościele na podwyższeniu drewniany sarkofag ze szczątkami świętego. W późniejszym czasie, około 1450r., powiększono kościół o nawy boczne i sarkofag umieszczono w prawej bocznej, gdzie znajduje się do dziś.

         Tak duże przedsięwzięcie wymagało zaangażowania wielu osób. W szkole ze szczególnym poświęceniem pracowały panie: Małgorzata Meusz, Renata Podedworna i Violetta Leńska- która zajęła się promocją konkursu.  Wielkie podziękowania za wsparcie finansowe, współpracę, pomoc należą się Przyjaciołom Szkoły, dla których ważna jest wartość Małej Ojczyzny.

Przyjaciele Szkoły:

Pani Teresa Olkiewicz Wójt Gminy Udanin

Pan Sebastian Burdzy Starosta Powiatu Średzkiego

Pan Grzegorz Pierzchalski Wicestarosta Powiatu Średzkiego

Pan Jerzy Kuchciak  Prezes Zarządu Dolnośląskich Młynów S.A. w Ujeździe G.

 Pan Wacław Kasprzak   Zakład Kamieniarski w Konarach

Pan  Zdzisław Banaszak   Kierownik Oddz.  Instytutu Nowych  Syntez Chemicznych w Łagiewnikach Śr.

Ks. Andrzej Ćwik Proboszcz Parafii Konary

Ks. Czesław Studenny Proboszcz Parafii Piekary

Pani Dorota Byra – Dyrektor Gimnazjum w Ujeździe G.

Pani Ewa Szcześniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Udanine

Pan Janusz Strzelecki – Przewodniczący Rady Gminy Udanin

Pan Zenon Stasiak – radny

Panie Lucyna Filończyk i Dobrosława Pokorska-Noga- polonistki z gimnazjum

Gazeta Jaworska

Exprress Średzki

Elżbieta Chmielewska

 

 

  Dziecięce świętowanie  w Udaninie

Wiele atrakcji z okazji święta dzieci przygotowała Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski i nauczyciele dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie. Dzień Dziecka rozpoczął się rozdaniem nagród, które zdobyli uczniowie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Miłą niespodzianką była wręczona przez przedstawiciela KRUSU wieża Hi-Fi Kacprowi Wajchertowi z klasy V za zdobycie I miejsca w rejonie i województwie, w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi- niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Trzecioklasiści wraz z panią Jadwigą Semczuk z okazji święta patrona szkoły Adama Mickiewicza, przedstawili inscenizację jego bajek. Występ bardzo się podobał. Mali aktorzy i opiekun zostali nagrodzeni pochwałami i gromkimi brawami. Przez cały dzień uczniowie  bawili wesoło na terenie szkoły i Orliku. Były dmuchane zjeżdżalnie, śpiewy karaoke, zabawy i rozgrywki sportowe, zabawy stolikowe, wyjście do parku, malowanie twarzy, radość podczas robienia wielkich baniek mydlanych, konkurs plastyczny i oczywiście słodka wata cukrowa, gofry i wiele innych pysznych przekąsek.  Dzień zakończył się pokazem filmu, który promuje szkołę i bierze udział w konkursie „Śnieżki”.

LeV

   

           

Dzień Rodziny u przedszkolaków

Tradycyjnie 9 czerwca przedszkolacy z gr.0a i 0b świętowali Dzień Mamy i Taty. Przybyłych bardzo licznie rodziców ,przedszkolacy powitali programem artystycznym pt. „Cała łąka dla mamy i taty”. Recytacjami wierszy, piosenkami , tańcem, inscenizacją utworu „Żuk i biedronka” wyrażali swoją miłość do rodziców. Pokazali jak wielką wartością w życiu każdego dziecka , tego małego i tego dużego jest –Rodzina . Po  występie dzieci wraz z rodzicami spotkały się  w salach przedszkolnych. Tam rodzice otrzymali upominki wykonane przez przedszkolaków i kosztowali słodkie ciasteczka. To był bardzo miły i serdeczny dzień dla wszystkich.

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań edukacyjno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

    Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Legendach

 

  Uczniowie klasy V a i V b wcieleni w postaci bohaterów legendarnych przystąpili  do konkursu. Musieli zmagać się z różnymi konkurencjami i zadaniami, które wymagały od uczniów wykazania się ogromną wiedzą o legendach polskich, a także legendach związanych z naszym regionem – czyli Dolnym Śląskiem, Wrocławiem i Środą Śląską. Na szczególną pochwałę obu klas zasługiwała współpraca  w zespole, prowadzone przez nich dyskusje,  podejmowanie właściwych decyzji, a także przygotowanie do zajęć i oczywiście pomysłowe kostiumy.

  Przeprowadzony konkurs okazał się wspaniałą powtórką rozległej wiedzy o legendach.

 

Uwaga Rodzice!

Zakończenie roku szkolnego zbliża się do nas wielkimi krokami. Zanim jednak wszyscy będziemy cieszyć się wyczekiwanymi wakacjami,  chcemy   przedstawić Państwu podsumowanie naszej wspólnej pracy. Zapraszamy do szkoły w dniu 7czerwca o godz.16.00.

Wyniki swojej działalności przedstawi  również reprezentująca Rodziców –Rada Rodziców. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak minął rok szkolny 2015/2016 zapraszamy do nas, do Naszej Szkoły.

Dyrektor ZSP w Udaninie Bożena Basa

 

 

  Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

 

 

1 czerwca 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Dziecka zainaugurowano Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 .

 Hasła tegorocznej kampanii to BEZPIECZEŃSTWO. POMOC, ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Uczniowie podczas zajęć z wychowawcami i z pedagogiem rozmawiają na temat substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczestniczą w konkursie plastyczno-literackim „Pod dobrą opieką”.

                Wójt Gminy Udanin pani Teresa Olkiewicz wraz z pedagogiem Anną Chohurą wręczyły nagrody laureatom konkursów z ubiegłorocznej edycji Kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Są to: Marysia Maniowska, Ola Laszkiewicz, Jakub Ogórek, Adam Furman oraz Dawid Senczyna.

                Udział w kampanii i nagrody ufundowane są przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie.

 

 

 

 

    Wciąż doskonalimy nasz warsztat….

 

            Rady pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym przystąpiły do programu SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA. Służy on przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE. Został stworzony przez zespół Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w składzie: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, mgr Anna Borucka. Program powstał w odpowiedzi na wzrost używania przez młodzież zarówno legalnych, jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz obniżenie się wieku inicjacji stosowania tych substancji. Zastosowanie programu jest jednak znacznie szersze i obejmuje również przeciwdziałanie takim zachowaniom niepożądanym, jak agresja i przemoc rówieśnicza, problemy w nauce, nieodpowiednie zachowanie na lekcjach, wagarowanie itp.

            Nauczyciele obu szkół podczas intensywnego szkolenia chcą lepiej przygotować się do pomagania uczniom i rodzicom, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko substancji psychoaktywnych.

Pierwsze szkolenie odbyło  się 25.maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Udaninie. Pedagodzy z obu szkół wspólnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią psycholog. Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,

 podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,

 wiedza na temat substancji psychoaktywnych,

 znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

Szkolenie będzie kontynuowane.

            Program jest finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie.

 

 

 

    Wycieczka do Nadleśnictwa Świdnica

 

Dnia 24.05.2016r. grupy przedszkolne 0A i OB  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Udaninie wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Świdnica. Na początkudzieci odwiedziły Stację Edukacji Ekologicznej, zwiedziły Jaskinię Nietoperzy. Tam zobaczyły  jak wyglądają i gdzie mieszkają te zwierzęta oraz wysłuchały kilku ciekawostek z życia tych ssaków. Następnie przedszkolacy pojechali  się do szkółki leśnej Nadleśnictwa, gdzie poznali zasady uprawy drzew, rozpoznawali drzewa iglaste i liściaste oraz  zaznajomili się z pracą leśnika i jego odpowiedzialną służbąNa zakończenie wycieczki  uczestnicy odpoczywali pod wiatą gdzie smakowali przygotowane kiełbaski z grilla.

 

 

 

    Ogólnopolski sukces Kacpra Wajcherta z SP Udanin

Kacper Wajchert uczeń Szkoły Podstawowej w Udaninie, odniósł  wielki sukces w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi- niebezpieczne atrakcje w wakacje”, organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.W konkursie wzięło udział 32700 uczniów z 2331. Kacper wygrał etap regionalny w ŚrodzieŚląskiej, etap wojewódzki we Wrocławiu  i doszedł do etapu ogólnopolskiego,  gdzie otrzymał wyróżnienie. 1 czerwca br.przedstawiciel  KRUSU w Środzie Śląskiej, wręczył wojewódzkiemu zwycięzcy wieżę Hi-FI i pamiątkowy dyplom. Nagrodę ogólnopolską Kacper odbierze 14 czerwca w Warszawie, gdzie uda się wraz z rodzicami, dyrektor Bożeną Basą i nauczycielem plastyki Violettą Leńską. Uroczysta gala  odbędzie się w Sejmie. Uczestniczyć w niej będą laureaci konkursu oraz  przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz patronów medialnych.Po zakończeniu oficjalnego spotkania przewidziano zwiedzanie sejmu i warsztaty edukacyjne.  Gratulujemy Kacprowi i życzymy dalszych sukcesów.

LeV

 

 

 

 

 

Kolorowe boiska - ZSP Udanin liczy na Wasze głosy.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie otrzymał szansę wystartowania w konkursie organizowanym przez firmę "Śnieżka" pod nazwą KOLOROWE BOISKA, w którym nagrodą główną jest wielofunkcyjne boisko szkolne.

Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pana Krzysztofa Ficy przygotowali film konkursowy, który od dzisiaj tj. 1 czerwca 2016, bierze udział w ogólnopolskim głosowaniu. O wygranej decyduje liczba głosów. W związku z tym zwracamy się do wszystkich z gorąca prośbą o oddanie głosu na nasz filmik.

Zasady oddania poprawnego głosu są proste :

- klikamy w link poniżej
http://koloroweboiska.pl/glosuj/a29sb3Jvd2Vib2lza2EyMDE2LTk4

- wpisujemy swoje dane : imię, adres email i potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem

- na Wasz adres mailowy przyjdzie wiadomość, w której znajduje się link aktywujący Wasz głos, klikamy w niego i gotowe ! Głos ważny zostaje oddany.

GŁOSUJEMY CODZIENNIE !!! Codziennie możecie oddać kolejny ważny głos.

KONIECZNIE PAMIĘTAJCIE aby potwierdzić swój głos klikając w link aktywacyjny w przesłanej przez organizatora  wiadomości email !

Głosowanie trwa do 17 czerwca 2016 !

Prosimy Was również o udostępnianie tej wiadomości wszystkim swoim znajomym w Polsce i zagranicą :) , o udostepnianie jej na waszych profilach na Facebooku, na waszych stronach internetowych itp.
Niech głosują i starsi i młodsi, bo SPORT TO ZDROWIE w każdym wieku !
Im więcej głosów oddanych, tym większe są nasze szanse na wygraną.

Z góry serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie i pomoc,

Społeczność ZSP Udanin.

 

 

Wirtualna kartka z okazji Dnia Dziecka od klasy 3b

Uczniowie klasy 3b w ramach zajęć świetlicowych z panią Jolą Gradowską, uczą się kodowania w programie Scratch przygotowując różnorakie projekty na stronie www.scratch.mit.edu
 

Tym razem chcieli w nietypowy sposób złożyć życzenia wszystkim dzieciom i tym młodszym i tym starszym  - przygotowali specjalną wirtualna kartkę na tę wesołą okazję (wykonanie : Konrad Karpeta) .
Zapraszamy do jej obejrzenia pod linkiem (po wejściu na stronę kliknij w zieloną flagę)  - https://scratch.mit.edu/projects/103455376/#fullscreen


 

 

 

 

  Podziękowanie dla POLBOTO z Udanina

 

Dyrekcja oraz społeczność Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Udaninie, składają serdeczne podziękowaniaprezesowi POLBOTO AGRIz Udaninia, za pomoc w oczyszczeniu terenu przyszkolnego. Pracownicy firmy Mariusz Dąbrowski, Jan Bazylak, Andrzej Kulpiński, Marcin Kochański i Henryk Kochaniak przez kilka godzin, przy użyciu ciężkiego sprzętu, zbierali i wywozili gałęzie drzew, wycięte podczas wiosennych porządków na terenie szkoły. Firma jako jedyna z terenu odpowiedziała pozytywnie  na prośbę dyrekcji szkoły i bezpłatnie wykonała wszystkie prace.

Lev

 

 

  W krainie wierszy i wierszyków JulianaTuwima

 

W środę 18 maja przedszkolacy z gr.0a i 0b wraz przedszkolakami z Ujazdu Górnego próbowali swoich umiejętności aktorskich w Konkursie Recytatorskim „Dzień dobry panie Tuwimie”. Przy szanownym jury, które stanowiły panie: Elżbieta Chmielewska, Małgorzata Meusz i Janina Hojwa, oraz licznie przybyłych rodzicach usłyszeliśmy recytację :Słonia Trąbalskiego, Bambo, Abecadło, Ptasie Plotki, Spóźnionego Słowika, Zosię Samosię. Jury  urzekła recytacja „Słonia Trąbalskiego” w wykonaniu Julki z gr.0a, która otrzymała pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody, oraz gromkie brawa za piękny występ. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu.

                                                                                                                    Wychowawcy gr.0a i 0b

 

 

EUROWEEK 2016 dobiegł końca.

Zapraszamy na ostatnią relację z obozu szkoleniowego EUROWEEK 2016. Musieliśmy rozstać się z naszymi nowymi przyjaciółmi, ale wspomnienia pozostaną z nami i miejmy nadzieję do zobaczenia za rok.

https://youtu.be/uCQz4cmO41s

"Namaste - do widzenia"

Jolanta Gradowska - nauczyciel języka angielskiego

 

EUROWEEK 2016 - Wideorelacja z dnia trzeciego

Zapraszamy do obejrzenia naszego krótkiego wideo
https:// youtu.be/eLS1VSje_JI

Jolanta Gradowska  - nauczyciel języka angielskiego

 

 

Dzień drugi obozu EUROWEEK - wideorelacja.

Zapraszamy na naszą wideorelację z drugiego dnia obozu EUROWEEK 2016 w miejscowości Różanka.

https://youtu.be/WHeNXe12lmw

Jolanta Gradowska, nauczyciel języka angielskiego.

 

 

Wideorelacja z obozu szkoleniowego EUROWEEK 2016 - dzień pierwszy.

Zapraszamy do oglądania wideorelacja z obozy szkoleniowo-językowego EUROWEEK w miejscowości Różanka.
Uczestnicy cali i zdrowi dotarli na miejsce i serdecznie pozdrawiają.

https://youtu.be/4eZ6hGtaJdk

Jolanta Gradowska - nauczyciel języka angielskiego

 

 

  Wizyta w Adrenalina Parku

Dnia 12.05.2016 klasy VI A,B spędziły dzień pełen przygód w największym parku linowym na Dolnym Śląsku.

Gospodarze zapewniali nas, że „Tutaj zawsze świeci słońce! Pozytywne emocje i dobra zabawa gwarantowane!” i tak też było.

Wybraliśmy pakiet PRZYGODA aby spędzić wyjątkowy dzień w formie aktywnego „wypoczynku”. W parku linowym wśród drzew przełamywaliśmy lęk wysokości, pokonywaliśmy przeszkody korzystając z profesjonalnego sprzętu wspinaczkowego. Zjazdy 320 metrową Tyrolką uczyły nas odwagi a strzelnica PAINTBOLOWA celności.

Skorzystaliśmy z oferty specjalnej „ Pociąg do Przygody”, która polegała na udziale w grach i zabawach integrujących w których najważniejsze jest współdziałanie aby osiągnąć cel czy pokonać wyznaczony odcinek. Dużo śmiechu i radości dostarczyły nam narty wieloosobowe, mumia, cyrkiel czyli popularna „Atka”, lenga XXL, półki.

Szkoda, że to już ostatnie wspólne wycieczki w naszej szkole. Będziemy je pamiętać i mile wspominać. Czas pożegnać dzieciństwo. Dorastamy.

 

 

Wycieczka klas szóstych do iQlandii - największego science parku w Czechach

Dnia 10.05.2016 klasy VI A, B pojechały na swoją ostatnią pożegnalną wycieczkę do supernowoczesnego science centrum iQLANDII w Libercu. Uczniowie mieli okazję przenieść się w świat oszałamiających eksperymentów, inteligentnej zabawy, interaktywnych ekspozycji i oryginalnych eksponatów. Zabawy pochłonęły wszystkich uczniów i dorosłych!  Spróbowaliśmy symulacji huraganu i trzęsienia ziemi, wyruszyliśmy do wnętrza planety, braliśmy udział w ekspozycji filmu w 4D, sprawdzaliśmy czy jeden człowiek może podnieść samochód, odwiedziliśmy hydrolandię z pompami, fontannami i armatkami wodnymi, świat gwiezdnych wojen oraz mnóstwo innych interaktywnych eksponatów z astronomii, nanotechnologii, fizyki, chemii i techniki. Na zakończenie oddaliśmy się szaleństwom w lunaparku Centrum Babilon gdzie mogliśmy korzystać z elektrycznych samochodzików, poziomych rowerów, trampolin, mini-boiska, labiryntów, mini – golfa a nawet rodeo czyli jazdy na ruchomym byku.

 

Projekt „Zdrowe Jabłuszka”

                Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Udaninie pod kierunkiem nauczycieli z zespołu matematyczno-przyrodniczego.

Projekt trwał od 04.04.2016 do 13.04.2016 i brały w nim udział klasy: VA, VIA, VIB.

Na lekcjach matematyki, przyrody, zajęć technicznych i zajęć komputerowych uczniowie realizowali cele ujęte w scenariuszu projektu. Natomiast zaplanowane zakończenie działań miało miejsce dnia 13.04.2016.

Zaproszeni goście: dyrekcja, nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego na spotkaniu inauguracyjnym dzień mieli okazję zaznajomić się z ideą i szczegółowym przebiegiem projektu.

Uczniowie zaprezentowali stanowiska pracy, stoiska sprzedaży i prace reklamujące i promujące projekt.

Atrakcją spotkania była prezentacja multimedialna przedstawiająca ciekawostki i tematykę rozszerzającą przeciętną wiedzę na temat jabłek przygotowaną przez uczennice lasy VIA.

W ciągu dnia uczniowie podzieleni na grupy tworzące linie produkcyjne wykonali szereg smacznych przekąsek z jabłkami, które były prezentowane w holu szkoły. Każdy uczeń szkoły miał okazję obserwować produkcję i skosztować smakołyki.

W trakcie działań uczniowie mieli stworzyć zintegrowane, zgrane zespoły od pracy których zależał sukces grupy i całego projektu.

Każdy zespół realizował i rozwiązywał zadania matematczno -techniczno -informatyczne w trzech kategoriach: obliczenia matematyczne (z możliwością wykorzystania technologii informatycznej) dotyczące jednostek miar, ważenie oraz umiejętności praktyczno-techniczne.

Wielką radość przyniosła uczniom wizyta w Urzędzie Gminy gdzie mogli zaprezentować swoje dzieła i poczęstować pracowników.

Uczniowie indywidualnie oraz grupowo zostali ocenieni na podstawie kart pracy, które wypełniali w ciągu dnia.

Uczestnicy projektu ocenili się bardzo dobrze.

 

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego

25 kwietnia 2016 roku odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny klas IV-VI.

W konkursie uczestniczyło 36 uczniów z klas IV-VI. A oto zwycięzcy:

I miejsce z klas czwartych – Kinga Cencelewicz

I miejsce z klas piątych – Dorota Bichuniak

I miejsce z klas szóstych – Aleksander Chohura

Konkurs ten wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Ciechowie.

 

Gratulujemy naszemu uczniowi Aleksandrowi Chohurze  zajęcia IV miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Ciechowie 13 maja 2016 roku i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Dzień Języka Angielskiego


W piątek, 13-tego maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. W tym dniu odbyły się finałowe zmagania z języka angielskiego w dwóch kategoriach wiekowych - dzieci młodsze (kl. I-III) oraz dzieci starsze (kl. IV - VI).
Zestawienie wyników klas młodszych :
Klasa 1
1. Adam Morawski 20 punktów
2. Szymon Rutkowski 20 punktów
3. Piotr Pichowicz 19 punktów
4. Martyna Basta 19 punktów
5. Alicja Szczur 19 punktów
6. Oliwia Płaziuk 17
7. Justyna lipiec 11

Klasa 2
1. Emilia Bańkowska 18
2 julia Pilarska 16
3. Tomasz Błaszczyk 14
4. Olga Bichuniak 13

Klasa 3
1. Aleksandra Mazur 16
2. Maja Mikła 15
3 Daria Szczepańska 10  

Do eliminacji w konkursie klas starszych (które to eliminacje odbyły się w środę) zgłosiło się w sumie 28 osób. Wytypowano 6-tkę najlepszych, którzy to ostatecznie zmierzyli się w konkursie finałowym, podczas którego rozwiązywali zadania językowe na komputerach. Ostatecznie konkurs i tytuł "The Master of English 2016" zdobył Jacek Kowalczyk z klasy Va, na drugim miejscu zdobywając tytuł wicemistrzyni uplasowała się Aleksandra Szczur z klasy VIb, a trzecie miejsce przypadło Amelii Nowak z kl. VIa - wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Kino Helios (m. in. podwójne wejściówki do kina na dowolny seans filmowy) z Legnicy oraz wydawnictwo Macmillan. Wyróżnieni zostali również pozostali uczestnicy finału - Dawid Senczyna kl. Va i Oliwia Biczysko kl. IVb - otrzymując dyplomy i nagrody pocieszenia. Pozostali uczestnicy eliminacji otrzymali drobne upominki w postaci zakładek.
Drugim konkursem był konkurs plastyczny OBRAZ-WYRAZ i tutaj pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Laszkiewicz (VIa) za swoja wariację nt. słowa PUZZLE, drugie miejsce zdobyła Laura Górecka (Vb) za obraz SHELL, a trzecie miejsce zdobyła Julia Grubasz (IIIa) za obraz KIWI. Nagrody ufundowało wydawnictwo Macmillan i Salon Fryzjerski "IWONA" z Mieczkowa. Pozostali uczestnicy dostali drobny upominek - zakładkę do książki.

Ten dzień nie mógł obyć się bez części artystycznej, którą to część rozpoczęła Eliza Łabędzka, śpiewając - oczywiście po angielsku - piosenkę "When I'm gone". Występ Elizy bardzo spodobał się publiczności i długo ją oklaskiwano.
Następnie - co już chyba pozostanie tradycją - przyszedł czas na anglojęzyczne przedstawienie w wykonaniu klas V-tych, pod opieką p. Joli Gradowskiej. Tym razem na "deskach teatralnych" wystawiono "Calineczkę". W bohaterów wcielili się : Gabrysia Dąbrowska, Ewa Lipińska, Nikola Wożny, Dorota Bichuniak, Patryk Świdziński, Dawid Kustra, Adam Furman, Partycja Polańska, Alicja Gołdyn, Katarzyna Wolko, Hanna Chohura, Piotr Wojcieszek, Nikola Wójcik, Tomasz Korczowy, Wiktoria Piwowarska,a narratorkami zostały Dagmara Baszak i Laura Górecka. Artyści byli również  wspomagani przez chórek złożony z uczennic z klas IVa-Va-Vb oraz przez dżwiękowca - Danielę Klusek z kl. Vb. Całość wypadła idealnie ! Pozostaje tylko pogratulować trudu i zaangażowania z jakim wszyscy przygotowywali się do występu. Jeszcze raz - BRAWA !

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w realizację tego ciekawego dnia , a w szczególności sponsorom nagród w poszczególnych konkursach !

Jolanta Gradowska & Maria Tłusty

 

 

 "Mówię Dzień Dobry"

"Mówię Dzień Dobry" - KULTURAlna akcja w Szkole Podstawowej w Udaninie
W piątek, 06.05.2016, w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Udaninie odbył się niezwykła akcja pt. "Mówię Dzień Dobry" zorganizowana przez Samorząd Szkolny.
Uczniowie już od wczesnych godzin rannych stali u drzwi szkoły i witali każdego słowami "Dzień dobry" nagradzając jednocześnie osoby wchodzące do szkoły uśmiechniętymi naklejkami z napisem "Mówię Dzień Dobry".
Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty z hasłami "Nawet Bolesław Chrobry mówił "Dzień Dobry" oraz plakaty Loesje z napisem "Zrób komuś "Dzień Dobry" (więcej o plakatach Loesje - http://www.loesje.pl/index.php/o-loesje).

Po oklejeniu i oplakatowaniu szkoły postanowiliśmy rozpropagować naszą akcję na terenie Udanina i odwiedziliśmy parę lokalnych miejsc w celu zawieszenia plakatów i podzielenia się miłym słowem "Dzień dobry" z mieszkańcami Udanina.
Byliśmy m. in. w Urzędzie Gminy, w ośrodku zdrowia, w aptece oraz w lokalnych sklepach i urzędach -  wszędzie witano Nas miło i kulturalnie.
Akcja miała na celu przypomnieć o tym, jak ważne jest stosowanie w codziennym życiu  zasad grzeczności i dobrego wychowania. Pomimo, iż  tym razem najintensywniej skupiliśmy się na słowie "Dzień dobry" to i tak zamierzony efekt został osiągnięty  - w tym dniu każda napotkana osoba witała Nas z  uśmiechem.
Dziękujemy serdecznie !

P.s. w akcji brali udział przedstawiciele Samorządu Szkolnego w składzie : Oliwia Koralik, Patryk Świdziński, Laura Górecka, Daniela Klusek, Katarzyna Wolko (kl Vb) pod opieką p. Jolanty Gradowskiej - opiekuna Samorządu.
Pozostały uczestnikom i pomocnikom  jeszcze raz gorąco dziękujemy !

 

Filmik    https://www.youtube.com/watch?v=e-ssnejdsUo

 

Jolanta Gradowska

 

Nasza biblioteka wzbogaciła się o kilkadziesiąt pozycji anglojęzycznych

Nasza biblioteka szkolna w ostatnich dniach kwietnia wzbogaciła się o kilkadziesiąt pozycji anglojęzycznych, które dotarły do nas poprzez panią Jolantę Gradowską - nauczyciela języka angielskiego.
Darczyńcą jest American School of Warsaw - prywatna szkoła amerykańska, mieszczącą się pod Warszawą w miejscowości Konstancin- Jeziorna, w której to w ramach jesiennego i wiosennego seminarium metodycznego  miała przyjemność przebywać pani Jola.
Wizyta została zorganizowana przez Radę Polek - warszawskie stowarzyszenie, które nieprzerwanie od 20 lat zaprasza nauczycieli języka angielskiego do uczestnictwa i do poznania  amerykańskiego systemu edukacyjnego od podszewki. Stroną finansującą takie seminaria jest Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności.
W skład kampusu wchodzą placówki wszystkich poziomów nauczania, działające według zasad obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, poczynając od przedszkola (Kindergarten) a kończąc n
a Szkole średniej (High School). Do szkoły uczęszcza ok. 980 uczniów z ponad 50 różnych krajów świata. Uczestnik wizyty w American School of Warsaw (ASW) ma okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkoły, obejrzeć pracownie i prowadzone w nich lekcje, rozmawiać z nauczycielami (około 95 % z nich to Amerykanie). Pracownicy ASW bardzo chętnie dzielą się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą, uwagami, przekazywali cenne wskazówki, zapoznają  z formami czy metodami pracy, oraz jak widać na załączonych zdjęciach dzielą się również książkami.

Książki już wyłożone na półkach naszej biblioteki zapraszają do odwiedzania bibliotecznych ścian. Już wkrótce będziecie mogli je również wypożyczyć do domu.

Miłej lektury !
 

J. G.

 

 TO JUŻ NASZA TRADYCJA…

         22 kwietnia br. uczniowie klasy VIA i VIB pod opieką pani Renaty Podedwornej, Małgorzaty Meusz i Doroty Hołyńskiej pojechali na wycieczkę edukacyjną do Rogoźnicy do Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. Stało się to już tradycją naszej szkoły, że na przełomie kwietnia i  maja każdego roku nasi uczniowie klas VI odwiedzają to miejsce.

           Tradycja ta ma już swoją dość długą historię, bowiem rozpoczęła się w roku 2000. Poczytujemy sobie za obowiązek, a jednocześnie za  osiągnięcie, iż tak wielu naszych absolwentów odwiedziło to miejsce, a bogata wiedza, emocje i przeżycia towarzyszące temu wyjazdowi wpisały się na trwałe w ich serca i pamięć.

             Do wyjazdu uczniowie przygotowywali się już od pewnego czasu, kiedy to ucząc się o II wojnie światowej omawiali temat: „ Niemieckie obozy koncentracyjne”. Jednak dopiero wycieczka, oglądanie wzruszającego filmu, w którym występowali byli więźniowie obozu Gross-Rosen i jego licznych podobozów, zwiedzanie terenu obozu, przyglądanie się eksponatom i przejmujące opowieści pani przewodnik wywołały u uczniów niezapomniane wrażenia.

              Chłopcy i dziewczęta oglądali kamieniołomy – miejsce morderczej pracy więźniów, plac apelowy z szubienicą, ścianę śmierci, obozową kuchnię i zrekonstruowany barak więźniarski. W niedowierzanie i podziw wprawiły uczniów krótkie filmy opowiadające o walkach bokserskich i meczu piłki nożnej, które miały miejsce na terenie obozu Gross-Rosen. Więźniowie wykazywali się nadludzką determinacją walcząc z Niemcami, choć zdawali sobie sprawę z grożących im konsekwencji, jeśli pojedynek zakończy się dla nich zwycięstwem.

                Wyjazd ten był bardzo cennym źródłem informacji dotyczących życia więźniów w obozie koncentracyjnym, lecz chyba jeszcze mocniej poruszył serca dzieci, które mówiły, że to co widziały, jest jak przerażający senny koszmar. W swoich wypowiedziach zgadzały się ze słowami jednego z bohaterów filmu: „Można wybaczyć, ale nigdy nie wolno zapomnieć”.

                                                               Renata Podedworna

 

 

  Piątoklasiści w kinie na filmie „Księga dżungli”

„Księga dżungli” w reżyserii Jona Favreau to oparty na motywach ponadczasowych opowiadań Rudyarda Kiplinga film fabularny, powstały w wyniku inspiracji  animacją Disneya o tym samym tytule. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik, „Księga dżungli” w świetny sposób łączy sceny kręcone z udziałem aktorów z obrazami komputerowymi. Uczniowie zachwyceni filmem.

 

Zaczytana szkoła czyli Światowy Dzień Książki

 

  Miłośnicy książek z utęsknieniem czekali na obchody Światowego Dnia Książki w naszej szkole. Biblioteka oczywiście nie zawiodła swoich fanów, organizując wiele interesujących wydarzeń  czytelniczych. Mole książkowe z klasy V b przygotowały ciekawe słuchowisko radiowe, w czasie którego cała społeczność szkolna w eterze spotkała się z bohaterami swoich ulubionych bajek i baśni, którzy rozprawiali o wartościach płynących z czytania , a także przestrzegali przed nieodpowiednim traktowaniem książek. Słuchowisko okazało się strzałem w dziesiątkę, na pewno niejednokrotnie w podobny sposób będziemy docierać do naszych czytelników.

W samej bibliotece trwał kiermasz książek, w wielu oddziałach klas młodszych odbywały się głośne czytania fragmentów ciekawych lektur, a w klasach starszych uczniowie rozprawiali o pasjach literackich, rozmawiali o ulubionych książkach czy bohaterach.

Miał miejsce także cykl zajęć o tym jak powstaje książka, czego książka nie lubi, projektowanie strony tytułowej, wykonanie plakatów promujących bibliotekę oraz czytelnictwo.

Zaplanowano  spotkanie z rodzicami oddziałów O a i O b w ramach projektu „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” na temat „Dlaczego warto czytać dzieciom?”.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania sprawią, że dzieciaki chętniej i częściej będą zaglądać do  biblioteki i nasza szkoła „będzie zawsze zaczytana”.

 

 

Międzyszkolny konkurs papieski

   

Dnia 15.04 br. reprezentantka naszej szkoły - Laura Górecka z klasy Vb - odebrała w Wałbrzychu nagrodę za zajęcie II miejsca w VIII Międzyszkolnym Konkursie Papieskim pt.: "Św. Jan Paweł II i Św. Faustyna Kowalska - świadkowie miłosierdzia".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach.

 

 

    Wieczór z Andersenem

   W kwietniowy wieczór biblioteka szkolna zmieniła się w magiczne miejsce, w którym spotkały się baśniowe postacie. Przybyły tu różne królewny, książęta, sierotki, księżniczki, czarownice, dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, Calineczka, Gerda i wiele innych. Spotkanie zaszczyciły Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor oraz nauczyciele naszej szkoły. Panie bibliotekarki zaprosiły  uczniów na spotkanie z twórczością Hansa Chrystiana Andersena. Dzieci poznały sylwetkę twórcy najbardziej znanych baśni, usłyszały wiele ciekawostek z jego życia i twórczości.
Ważną częścią spotkania było wysłuchanie baśni pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” przeczytanej  przez naszą uczennicę z klasy szóstej. Cieszy fakt, że dzieci z wielką uwagą słuchały tekstu baśni, a później dzieliły się wrażeniami po jej wysłuchaniu i zadawały pytania. Wszystkie zadania, których podejmowali się uczestnicy „Wieczoru z Andersenem”, związane były z tą właśnie baśnią.
Dzieci podzielone na zespoły brały udział w różnorodnych konkurencjach. Jedno z zadań polegało na wykonaniu kukiełki - księżniczki na ziarnku grochu, zrobieniu wazonika i kwiatków dla księżniczki, była burza mózgów – nad sposobami wykorzystania ziarnka grochu, a także gra terenowa -  podchody z księżniczką. Ciekawe pomysły pojawiły się w opowieści pt. „Sen Księżniczki na ziarnku grochu”.
Wieczór zakończył się uroczystą kolacją, Świetna atmosfera sprzyjała dobrej zabawie i miłemu spędzeniu wieczornego czwartku, a prośba dzieci i ich rodziców o zorganizowanie kolejnego „Wieczoru z Andersenem”, a najlepiej NOCY,  świadczy o tym, że wszystkim się ogromnie podobało.

 

 

  Szkolny konkurs matematyczny

klas II-III

       Dnia 12.04.2016r w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs matematyczny.

Uczniowie mogli wykazać się wiedzą, umiejętnościami matematycznymi i logicznym myśleniem.

Do konkursu przystąpili; z kl IIa -Emilia Bańkowska, Damian Paluch i Dominik Pastuła,

 z kl IIb- Amelia Cieszyńska, Mikołaj Krzyżoś i Bartosz Kustra, z kl IIIa - Zuzanna Cieplik,

Maja Mikła i Aleksandra Mazur, z kl IIIb - Konrad Karpeta, Maciej Kozłowski i Maciej Sobala.

Zadania konkursowe były o różnym stopniu trudności. Uczniowie mieli rozwiązać 18 zadań konkursowych w tym 6 zadań za 3 pk, 6 zadań za 4pk i 6 zadań za 5pkMax mogli zdobyć 72pk.

                 W grupie uczniów kl II - I miejsce zajął Dominik Pastuła

                                                     II miejsce zajęła Emilia Bańkowska

                                                     III miejsce zajął Mikołaj Krzyżoś

          W grupie uczniów kl III – I miejsce zajął Konrad Karpeta

                                                     II miejsce egzekwio zajęły Zuzanna Cieplik i Aleksandra Mazur

                                                     III miejsce zajął Maciej Kozłowski

Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy. Zachęcamy do polubienia matematyki.

Pamiętajcie: ,, I Ty możesz zostać Pita Gorasem”

Organizatorzy konkursu Jadwiga Semczuk i Teresa Rychel.

 

  Parada Zdrowia „Pokonać cukrzycę!”

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Środzie Śląskiej odbyła się Parada Zdrowia, w tym roku pod hasłem „Pokonać cukrzycę”. W rynku spotkali się przedstawiciele przedszkoli, szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu średzkiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI b. Uczestnicy parady przygotowali transparenty z „antycukrowymi” hasłami: Cukrzycy stop!, Licz się ze mną-Twój cukier!, Cukier uzależnia silniej niż kokaina. Towarzyszyli nam włodarze powiatu i gminy Środa Śląska. Kolorowa parada zakończyła się wypuszczeniem do nieba setek kolorowych balonów.

A.Chohura

 

 

    „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato!

W ramach realizacji projektu ”Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”, przedszkolacy  odwiedzili szkolną bibliotekę. Pani bibliotekarka pokazała dzieciom biblioteczny księgozbiór, opowiedziała jak wypożycza się książki i jak należy o nie dbać.

Wysłuchały wzruszającej i pouczającej baśni pt. „Niebieski smok”. Opowiadały  o tym, czego można nauczyć się śledząc losy niebieskiego smoka i czy one także natrafiają na takie trudności i przeszkody. Na zakończenie zajęć otrzymały rysunki ze smokiem, które następnego dnia już pokolorowane przyniosły na wystawę.

Mamy nadzieję, że takie zajęcia rozbudzą chęć częstych wizyt w szkolnej bibliotece.

 

 

  Olimpijskie zmagania czyli Międzyklasowy Konkurs Mitologiczny

Uczniowie klas piątych wcieleni w role różnych bogów, herosów i bohaterów mitologicznych rywalizowali ze sobą uczestnicząc w Międzyklasowym Konkursie Mitologicznym. Brali udział w rozmaitych konkurencjach: np. prezentacja postaci mitologicznych, runda pytań, zagadki, poznaj, kto to mówi, rebusy, skojarzenia, pary bohaterów, znajomość znaczeń związków frazeologicznych.  

Zmagania rozpoczęły się od prezentacji przedstawienia na podstawie mitu „Demeter i Kora”, wyjaśniającego powstanie pór roku, przygotowanego przez uczniów klasy V a.       

Obie klasy stanowiły dwa zespoły. Mieli swoich kapitanów, którzy wyznaczali poszczególne osoby do odpowiedzi, oczywiście po wcześniejszym przedyskutowaniu i naradzie. Musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu mitologii i przede wszystkim umiejętnością pracy w zespole. Konkursowi towarzyszyły ogromne emocje i świetna zabawa. Była to doskonała forma powtórki. 

W rezultacie zespoły zdobyły po 40 punktów, dzięki czemu jury ogłosiło remis ku wielkiej radości obu klas.

 

 

 

„Legendy

 

Gminy Udanin”

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!


Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewiczaw Udaninie

pod patronatem Wójta Gminy Udanin

serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Literackim

„Legendy  Gminy Udanin”

Zadanie konkursowe:

Napisanie oryginalnej legendy związanej z Gminą Udanin

 

Dla  laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody, a najciekawsze legendy zostaną wydane w formie książki

Informacje o konkursie:

 

 

 

Zgłoszenia i rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym, Oddziałów Przedszkolnych oraz

 klasy I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie.

 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z informacją o terminach rekrutacji do poszczególnych oddziałów i klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wzory dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA .
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie – z urzędu;
 • dzieci zamieszkałe poza obwodem– jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Oświadczenia Rodziców klas pierwszych dotyczące kontynuacji nauki w klasie I do 31 marca 2016 r.

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej i przedszkola
można uzyskać pod nr telefonu 76 8709299

 

 

  „Szkolny Mistrz Poprawnej Polszczyzny” – konkurs językowy

   Biblioteka szkolna z okazji Dnia Języka Ojczystego zorganizowała konkurs językowy, który trwał przez cały miesiąc. Na drzwiach biblioteki każdego dnia pojawiało się kolejne pytanie , które pozwalało uczniowi na wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z poprawnością językową. Zmagania miały na celu kształtowanie wrażliwości na poprawne posługiwanie się językiem ojczystym oraz propagowanie kultury języka polskiego.

W zmaganiach wzięło udział aż 79 uczniów z klas III – VI.

A oto wyniki:

·         Laura Górecka – V b                                                                        Szkolny Mistrz Poprawnej Polszczyzny

·         Paulina Osiadacz – VI b                                                            Szkolny Wicemistrz Poprawnej Polszczyzny

·         Zuzanna Grubasz – VI b                                                                Szkolny Wicemistrz Poprawnej Polszczyzny

·         Daniela Klusek – V b                                                                        Szkolny Miłośnik Poprawnej Polszczyzny

·         Dominika Bańkowska –IV a                                                         Szkolny Miłośnik Poprawnej Polszczyzny

·         Katarzyna Wolko – V b                                                                   Szkolny Miłośnik Poprawnej Polszczyzny

Laureatom gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w innych konkursach.

 

 

 Wiosenny Dzień  Talentów w SP Udanin

   21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Udaninie pod eskortą panów policjantów,  szukając zwiastunów wiosny, przeszli w barwnym korowodzie prze Udanin. Kolorowe kwiaty i wesoły śpiew dzieci sprawiły, że mieszkańcom bardzo podobał się wiosenny marsz. Z widomością o przyjściu wiosny uczniowie zawędrowali do Urzędu Gminy Udanin, gdzie wręczyli pani wójt Teresie Olkiewicz laurkę z życzeniami i piękne kwiaty z bibuły. W  zamian otrzymały w prezencie  ogromną ilość słodyczy. Wszyscy zostali nimi obdarowani. Po powrocie do szkoły odbyła się artystyczna prezentacja klas  i występy dzieci utalentowanych.Z klas młodszych wystąpili śpiewacy i recytatorzy:  Eliza Łabędzka, Zuzanna Cieplik, grupa dziewcząt  z IIIa, Martyna  Sadowska, Asia Wysocka i Dawid Korpyta. Talenty z klas starszych to: Hanna Chohura grająca na keyboardzie, Kacper Gołaś i Aleksander Chohura grający na gitarach oraz dziewczęta śpiewające: Wiktoria Płaziuk, Alicja Gołdyn i Kinga Cencelewicz. Dzieci utalentowane plastycznie: Radek Podedworny i Aleksandra Laszkiewicz,  wystawiały swoje prace w Galerii Prac Uczniowskich.W holu szkoły Uczniowie uzdolnieni manualnie prezentowali piękne dzieła orgiami. Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Świętego Patryka zaprosił społeczność szkolną do rozwiązywania za pomocą tabletów i smartfonów, quizu związanego z postacią świętego oraz przygotował pyszne, zielone ciasta i napoje. Pierwszego dnia wiosny wszystkie klasy uczestniczyły w konkursie na „Najwiosenniej Udekorowaną Klasę”. Zwycięzcą została klasa Vb.

V.Leńska

 

 

  Program Majsterkowo

   Uczniowie klasy IIIa wzięli udział w „Programie Majsterkowo” prowadzonym przez Castorama Polska . Dzieci uczestniczyły w warsztatach prowadzonych  przez pracowników Castorama  w Legnicy. Ideą warsztatów jest rozwijanie zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni, a także zwiększenie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie zainteresowań w kierunku majsterkowania.

   Wprowadzeniem do zajęć była pogadanka na temat sposobów wykorzystywania drewna , jego właściwości oraz konieczności dbania o środowisko naturalne. Następnie uczniowie na przygotowanym stanowisku warsztatowym otrzymali materiały i narzędzia do samodzielnej pracy. Pod okiem pracowników - którzy udzielali instrukcji i w razie potrzeby służyli pomocą – dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywali wybrane przez siebie projekty: karmniki, samochody. Wszystkim udało się skończyć pracę i uzyskać dyplom majsterkowicza oraz drobne upominki. Dodatkowo wykonane przez siebie prace dzieci mogły zabrać do domu. W opinii dzieci „To była świetna i wyjątkowa lekcja majsterkowania!”

 

 

 

  Wyniki konkursu „Alfik Matematyczny”

Alfik matematyczny to ogólnopolski konkurs, w którym wzięło udział w tym roku około 61500 uczniów z całej Polski. Najlepsi uczniowie z naszej szkoły to :

Tomasz Błaszczyk z klasy II

Eliza Łabędzka z klasy III

Łukasz Charciarek z klasy IV

Jacek Kowalczyk z klasy V

Amelia Milik z klasy VI

Gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów.

 

 

 

  Jabłka dla uczniów z ZSP w Udaninie

Dzięki zgłoszeniu dokonanym przez  dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie Bożenę Basę, uczniowie szkoły w Udaninie i przedszkola w Ujeździe Górnym otrzymali bezpłatnie jabłka, których dostawcą był pan Marcin Polak.  Wniosek o darmowe owoce pani dyrektor  zarejestrowała w Agencji Rynku Rolnego. Szkoła jest jednostką organizacyjną uprawnioną do otrzymywania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, dlatego była możliwość starania się o pozyskanie takiej pomocy żywnościowej. 2 marca  br.  do szkoły zajechał tir z dostawą. Jabłka zostały rozdysponowane między klasami, dzięki temu wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili chęć, otrzymały owoce. Każdy mógł wziąć do domu nawet cała skrzynkę. Część, wychowawcy pozostawili w klasach i teraz dzieci codziennie mogą zjeść w szkole  porcję zdrowych witamin. Jabłek było tak dużo, że jedna z klas  wymyśliła akcję „Niewidzialna Ręka”. Jej celem było podzielenie się owocami z ludźmi starszymi z naszego terenu.

Dyrekcja ZSP w Udaninie oraz społeczność szkolna bardzo serdecznie dziękują za pomoc w przeładunku owoców panom: Jackowi Kielochowi, Andrzejowi Krukowi, Andrzejowi Bojczukowi, Grzegorzowi Bojczukowi i Arkowi Hawro.

V.Leńska

 

 

 

Szkoła w Udaninie w programie badań słuchu u dzieci

 

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Udaninie mieli możliwość uczestniczeniaw programie badań przesiewowych słuchu. Jego celem jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego. Za zgodą dyrekcji szkoły, która udostępniła pomieszczenia oraz zajęła się koordynacją  i kontaktami z rodzicami, maluchy mogły być bezpłatnie przebadane. Sprawdzanie słuchu  było bezpieczne,  bezinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka, a rodzice wyrazili na nie pisemną zgodę. Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa KRUS-u, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie „Człowiek – Człowiekowi”. Organizatorzy badań składają bardzo serdeczne podziękowania szkolnemu koordynatorowi pani Marii Mytych za sprawną pomoc w ich  przeprowadzeniu.

V.Leńska

 

 

 

 

  Teatralne zmagania – czyli „Makbet” w wykonaniu Szóstoklasistów

 

   Uczniowie klas szóstych próbowali swoich zdolności aktorskich, wystawiając fragment sztuki pt. „Makbet” Williama Szekspira.
  Teatr to sztuka wywołująca u odbiorcy przeżycia, emocje, skłania do refleksji. Pozwala oderwać się od rzeczywistości i przenieść się w świat fikcji literackiej. Pełni funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Młodzi aktorzy w zespołach przygotowali przedstawienie oparte na fragmencie „Makbeta”. Wiele czasu poświęcili na próby, omówienie poszczególnych scen i oczywiście wykonanie oprawy plastycznej – kostiumów, charakteryzacji, scenografii, rekwizytów, efektów specjalnych i muzyki.
  Warto poświęcać czas na zabawę w teatr. Dzieci mają szansę na zainteresowanie się sztuką sceniczną, rozbudzają zamiłowanie do teatru, które mamy nadzieję, będzie trwało przez całe życie. Uczą się wyrażania i nazywania emocji. Rozwijają wyobraźnię. Uczą odpowiedzialności, dają szansę każdemu uczniowi na odniesienie sukcesu i zaistnienia w grupie.

 

 

 

 

  Międzynarodowy Dzień Pisarzy – czyli konkurs literacki  w klasach IV – VI

  Biblioteka zaprosiła uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie literackim „I Ty możesz zostać pisarzem”. Konkurs ten miał na celu promować literaturę, czytelnictwo oraz bibliotekę. Organizatorki zachęcały do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, do rozwijania fantazji i wyobraźni, a także zwracania na poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

   Uczniowie pisali opowiadanie, które rozpoczęli słowami: „Zarzuciła plecak na ramię i ruszyła w górę drogi. Przyspieszyła kroku, a kręta ścieżka doprowadziła ją prosto do…”

Jury oceniało prace według kryteriów:

- twórczy charakter utworu,
- poziom literacki pracy,
- oryginalność,
- poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
- ogólna estetyka pracy.

W konkursie wzięło udział 122 uczniów z klas IV – VI.

Wyróżniono prace uczniów:

·        Ala Gołdyn – VI a

·        Amelia Nowak – VI a

·        Roksana Cencelewicz – VI a

·        Wiktoria Płaziuk – VI a

·        Klaudia Majczak – VI a

·        Patrycja Hawro – VI b

·        Aleksandra Szczur – VI b

·        Aleksander Chohura – VI b

·        Dorota Bichuniak – V a

·        Hanna Chohura – V a

·        Gabrysia Dąbrowska – V a

·        Nikola Woźny – V a

·        Kacper Wajchert – V a

·        Dagmara Baszak – V b

·        Dawid Senczyna – V b

·        Marcel Stolarski – IV a

·        Oliwia Biczysko – IV b

·        Nikola Słociak – IV b

Gratulujemy talentów literackich

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy –

 czyli konkurs plastyczny w klasach I –III.

3 marca 206r. biblioteka zaprosiła uczniów klas I – III do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do przeczytanego tekstu”. Rysunek należało wykonać na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie”. Główny cel przyświecający konkursowi to promocja literatury, czytelnictwa i biblioteki szkolnej. Organizatorki chciały przypomnieć postać Jana Brzechwy, którego dzieci od najmłodszych lat podziwiają za przepiękne wiersze, które rozwijają fantazję i wyobraźnię.
    W konkursie wzięło udział 32 uczniów.

      Wyróżniono prace dzieci:

·        Maciej Kozłowski – III b

·        Hania Michalska – II a

·        Matylda Wiss – II a

·        Dominik Pastuła – II a

·        Klaudia Biernat – III a

·        Julia Pilarska – II b

·        Julia Grubasz – III a

 

Konkurs "Wędrówki po Ewangelii Świetego Mateusza"

     19.02. 2016r. odbył się w naszej szkole konkurs pt. "Wędrówki po Ewangelii Świętego Mateusza", którego celem było zachęcenie uczniów do czytania i rozważania Pisma Świetego oraz rozwijanie stosowania w praktyce działań zmierzających do poznawania osoby Jezusa Chrystusa i życia według Jego Ewangelii. W konkursie brało udział 11 uczniów z klas V i VI. Zwycięzcą została Alaksandra Szczur z klasy VIb, II miejsce zajęła Roksana Cencelewicz z klasy VIa, III miejsce zdobyła Alicja Gołdyn również z klasy VIa.

      Dziękuję i gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Organizator - Dorota Hołyńska

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

   Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

Lech Kaczyński

    1 marca w naszej szkole uczennice klas szóstych przedstawiły przez radiowęzeł montaż słowno – muzyczny, który przypomniał społeczności szkolnej pamięć o polskich bohaterach, nieugiętych żołnierzach, którzy nie zakończyli walki wraz z końcem II wojny światowej, lecz kontynuowali, aż do pełnego odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Nazywamy ich „Żołnierzami Wyklętymi”.  Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i mamy nadzieję, że  pomoże naszym dzieciom kształtować patriotyczną postawę, zainspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra.

 

 

Piątoklasiści w Teatrze Lalek we Wrocławiu

 

   Uczniowie klas piątych mieli możliwość obejrzenia jednej z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych baśni w przepięknej oprawie scenicznej pt. „Piękna i Bestia”. Wersja  jest nieco przekorna, odrobinę ironiczna, a przede wszystkim – niezwykle zabawna. Poeta wzbogacił fabułę znanej baśni, dodając nowe, zabawne wątki i komiczne postaci. Przesłanie historii pozostało jednak niezmienne – w życiu nie należy kierować się pozorami, a to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu  Przedstawienie ma dobre tempo, scenki pełne smutku albo refleksyjne przeplatane są wesołymi, satyrycznymi, wypełnionymi tańcem, śpiewem, humorem sytuacyjnym i dowcipem słownym.
  
Uczniowie byli oczarowani spektaklem, mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie odwiedzą różne teatry, tym bardziej, iż wielu z nich posiada talenty aktorskie.

Uwaga Rodzice!

Dyrektor ZSP w Udaninie zaprasza Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz Rodziców uczniów klasy IC i I D,  na spotkanie w sprawie edukacji szkolnej lub realizacji rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego.

Przedstawione zostaną:

-zmiany w prawie oświatowym

- oferta organizacyjna i edukacyjna dla klas I i klas 0

Bożena Basa

 

 

PLAN  ZAJĘĆ  W  CZASIE  FERII  ZIMOWYCH

Termin

Rodzaj zajęć

Odpowiedzialni

10.02.2016

godz:720

 

Ø  Wyjazd na lodowisko

K.Fica

M. Cieślicka

M. Mytych

M. Tłusty

11.02.2016

godz:800

 

Ø  Wyjazd na Andrzejówkę - saneczkowanie

K.Fica

M. Cieślicka

M. Mytych

M. Tłusty

12.02.2016

godz:900

Ø  Turniej Piłki Nożnej Halowej dziewcząt i ministrantów

Ø  Konkurs plastyczny „ Hej, człowieku młody, żyj w ruchu dla zdrowia i urody”

Ø  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Ø  Turniej „Piłkarzyki”

Ø  Rozstrzygnięcie konkursu na plakat o tem. profilaktycznej

 

K.Fica

M. Cieślicka

M. Mytych

V. Leńska

 

 

ZAPRASZAMY NA FERIE !!!

papier śnieżynka — Wektor stockowy #35495113  papier śnieżynka — Wektor stockowy #35495113papier śnieżynka — Wektor stockowy #35495113

 

KLASA ZE SNÓW


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Udaninie, pod opieką pani Jolanty Gradowskiej,  biorą udział w 6. edycji konkursu "Klasa ze snów" organizowanym przez www.multimediawszkole.pl  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Celem  obecnej edycji jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci i młodzieży. 
Popularyzacja nowych technologii i szerokiego dostępu do internetu musi odbywać się jednocześnie na wielu płaszczyznach, dlatego rozpisane zostały dwa plebiscyty: filmowy oraz merytoryczny. 
Konkurs filmowy zakłada współpracę uczniów i nauczyciela przy przygotowaniu filmu, który przedstawiać ma wymarzoną klasę, wyposażoną w nowoczesne, usprawniające naukę technologie.

Komisja Konkursowa wyłoni do 29 lutego 2016 roku 30 najlepszych filmów, które zostaną opublikowane na oficjalnym profilu konkursu portalu społecznościowego Facebook -  https://www.facebook.com/klasazesnow
Następnie od 1 do 15 marca 2016 roku internauci będą mogli głosować na jeden z filmów. 
Trzy najpopularniejsze materiały, z największą liczbą polubieni zdobędą nagrody. 
Niezależnie od wyników głosowania internautów Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze jej zdaniem filmy oraz przyzna 15 wyróżnień z nagrodami pocieszenia.

Zobaczcie nasz filmik (link poniżej) i trzymajcie kciuki, aby został zakwalifikowany do 30 najlepszych. :)
https://www.youtube.com/watch?v=zGOn9tiuvMU

Już teraz serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie oraz za udział w nagraniu i przygotowaniu naszej klasy ze snów !
Jolanta Gradowska,  opiekun SU

 

  A w karnawale przedszkolaki idą na bale…….

Tak, tak w czwartek 28 stycznia 2016r. przedszkolaczki  z oddziałów przedszkolnych gr.0a i 0b przy dźwiękach skocznej muzyki próbowały swoich sił tanecznych na szkolnym balu przebierańców. Były księżniczki, motylki, wróżki,  cyganki, kowboje i wiele innych tajemniczych postaci. Mamusie zadbały o słodki poczęstunek i napoje. Była super zabawa!!- tak mówiły przedszkolaki po balu.

 

 

Wycieczka do teatru w Legnicy na spotkanie z Czerwonym Kapturkiem

11 grudnia 2015r. przedszkolacy z gr.0a i 0b pod opieką pani L.Pastuły i J.Maniowskiej wyjechały do teatru w Legnicy na przedstawienie pt.”Czerwony Kapturek”. Podczas spektaklu dzieci żywo uczestniczyły w przebiegu zdarzeń, śpiewały piosenki, podpowiadały Czerwonemu Kapturkowi co powinien zrobić , a czego nie wolno. Udowodniły ,że znają treść bajki i wiedzą że nie należy ufać obcym.

Był to pierwszy wyjazd naszych milusińskich- „pierwsze koty za płoty”.

 

 

Kto o ząbki dba ten radosny uśmiech ma!

Odważni przedszkolacy z grupy 0a i 0b wybrali się 18 grudnia 2015r.  z wizytą do gabinetu stomatologicznego w Udaninie. Każdy dzielnie siadał w fotelu u pani stomatolog, pokazywał ząbki i opowiadał jak o nie dba. Pani doktor obdarowała dzieci naklejkami „Dzielnego pacjenta”, a dzieci przekazały plakat , który same zrobiły pt.”My o ząbki dbamy , więc panią doktor odwiedzamy”.

 

 

  Kolędowanie dzieci z Ogniska Misyjnego w środowisku lokalnym

6 stycznia w dzień Trzech Króli, dzieci należące do Ogniska Misyjnego, przygotowały dla mieszkańców Lusiny występy jasełkowe i adorację przy żłóbku. Kolędnicy misyjni tuż przed mszą świętą zebrali się w świątyni, by pomodlić się za rówieśników z Madagaskaru. Po południu, w świetlicy wiejskiej, dzieci przedstawiły jasełka i zaprosiły do wspólnego kolędowania bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców. Występ bardzo się podobał, za co nagrodzono kolędników gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem.

 

 

Całusy dla babci dziadka

Dnia 22.01.2016 w grupach przedszkolnych 0A i 0B odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Specjalnie na ten dzień dzieci przygotowały program artystyczny ,,Jasełka” .

Licznie przybyli goście zostali powitani przez p. Dyrektor i p. Wicedyrektor, które złożyły gorące życzenia. Mali aktorzy pięknie śpiewali i recytowali wiersze. Pomimo tego nikt nie zapomniał swojej roli, a wszystko udało się wyśmienicie. Oglądający występ nie kryli łez wzruszenia i nagradzali małych artystów gromkimi brawami.

Po przedstawieniu dzieci obdarowały Babcie i Dziadków własnoręcznie przygotowanymi laurkami i upominkami oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.


 

 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ

26 STYCZNIA 2016r.

 

Lp.

klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Pani/Pan

Nr sali

1

0a

Jolanta Maniowska

63

2

0b

Lidia Pastuła

65

3

1a

Halina Nowicka

67

4

1b

Małgorzata Rachwalska

61

5

1c

Alicja Filończyk

4

6

1d

Janina Hojwa

2

7

2a

Anna Janus

8

8

2b

Teresa Rychel

57

9

3a

Elżbieta Kręc

9

10

3b

Jadwiga Semczuk

10

11

4a

Renata Podedworna

22

12

4b

Krzysztof Fica

73

13

5a

Dorota Prochera

11

14

5b

Małgorzata Meusz

23

15

6a

Agnieszka Andrzejewska

13

16

6b

Zofia Rudnik

24


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Chohura pedagog szkolny; gabinet nr 17

Violetta Leńska, religia, plastyka, pokój nauczycielski

Dorota Hołyńska- religia, pokój nauczycielski

Jolanta Gradowska – j.angielski, gabinet 71

Monika Cieślicka- wf, oligofrenopedagog, pokój nauczycielski

Grażyna Dorobek- nauczyciel asystent, matematyka, pokój nauczycielski

Maria Tłusty- j.angielski, pokój nauczycielski

Justyna Rum- psycholog, gabinet 17

Lesława Markowska- logopeda, gabinet 16


 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ   26 stycznia 2016r.godz. 16.00

Tematyka:

 1. Kl. IIIa – VI: Spotkania z wychowawcą w klasie.

 2. Kl. 0- II: korytarz główny

Prelekcja pani psycholog

Czesławy Szponar- Nalewajskiej

nt. Gotowości szkolnej w świetle nowych przepisów oświatowych.

 1. KL. IIIb Spotkanie w klasie nr 9 z paniami pedagog B.Stramel i psycholog B.Gajecką pt.:

Krótki trening umiejętności wychowawczych


 

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z paniami w gabinecie nr 18: psycholog C. Szponar- Nalewajską; pedagog B.Stramel i psycholog B.Gajecką

 

 

 

 

  Kabaret profilaktyczny „Mniam, mniam”

14 stycznia 2016 r. odbył się spektakl profilaktyczny w formie kabaretu pt. „Mniam, mniam”

Uczniowie w dwóch grupach wiekowych uczestniczyli w zabawnym i pouczającym przedstawieniu poruszającym zagadnienie zdrowego odżywiania. Dzięki zabawnym scenkom z udziałem znanej Magdy Seler, dziewczynki zmienionej w parówkę i jej kolegi dowiedzieli się jakie są konsekwencje niezdrowego jedzenia. Nauczyciele dostali propozycję wyjazdu do sanatorium i mogli sprawdzić się w roli „łapaczy warzyw”. Wszyscy śpiewali piosenkę „Warzywa jem” na mel. znanego utworu AC-DC.

Aktorzy Zespołu Teatralnego „Grupa T” udowodnili, że zdrowy nie znaczy nudny!

A.Chohura

 

 

Kolędnicy Misyjni w przedszkolu

Kolędnicy Misyjni z Koła Misyjnego „Promyki” przybyli 15 stycznia 2016 roku z wizytą do przedszkola. Zaprezentowaliśmy tam młodszym kolegom i koleżankom program słowno-muzyczny o Bożym Narodzeniu i o pomocy dzieciom na Madagaskarze. Barwne stroje kolędników tak bardzo spodobały się przedszkolakom, że po występie mogły je przymierzyć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Po przedstawieniu zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek, a później do zabawy z dziećmi. Bardzo dziękujemy miłym paniom z przedszkola i dzieciom za tak radośnie i przyjemnie spędzony czas w przedszkolu.

Członkowie Koła Misyjnego z opiekunem.

 

 

Co się zmienia w ustawie? Informacje dla Rodziców

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Szanowni Rodzice proszę o podjęcie decyzji zgodnie z obowiązującym prawem we wskazanym terminie. Wychowawcy dzieci, których dotyczą zmiany udzielą Państwu szczegółowych informacji o osiągnięciach dziecka. Ostateczną decyzję podejmują Rodzice. Informacje na w/w temat znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji.

Dyrektor ZSP Bożena Basa

 

 

 

INF0RMACJA  DLA  RODZICÓW

26 stycznia- godz. 16.00 spotkanie z Rodzicami. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.

28 stycznia –zabawa choinkowa

Oddziały przedszkolne i klasy I- III

godz.800-10.00zajęcia dydaktyczne

10.00- 12.15 zabawa na holu szkoły

1235- odjazd do domu

Klasy IV-VI

8.00- 12.30zajęcia dydaktyczne

12.30- 14.30 zabawa na holu szkoły

 

 

  W krainie klocków LEGO

11 stycznia 2016 roku klasy Ic i Id zwiedzały wystawę klacków lego we Wrocławiu. Dzieci były zachwycone różnorodnością budowli z popularnych i lubianych klocków. Najbardziej podobały się budowle z ruchomymi elementami. Po obejrzeniu wystawy dzieci mogły popróbować swoich sił w zespołowym układaniu, budowaniu i grach w kąciku zabaw lego.

A.Filończyk J. Hojwa

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy, aby każdy dzień w roku był tak piękny i szczęśliwy, jak ten jedyny wigilijny wieczór. Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromieniał uśmiech…

Dyrekcja ZSP w Udaninie

 

 

 

  Czas Bożego Narodzenia w SP Udanin

Rozpoczynając świąteczny czas uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Udaninie przygotowali piękny dzień, podczas którego w wielkiej, szkolnej rodzinie świętowali Narodzenie Pańskie. Na początku w klasach odbywały się wigilie. Jak zawsze rodzice przygotowali tradycyjne potrawy i słodkości. Łamaniu się opłatkiem towarzyszyła modlitwa, śpiew kolęd i pastorałek. Młodszym dzieciom wychowawczynie z wielkim zaangażowaniem i radością tłumaczyły sens zwyczajów świątecznych. Nie obyło się oczywiście bez klasowych jasełek, które zgromadziły bardzo liczną grupę rodziców i dziadków. Punktem centralnym dnia był bożonarodzeniowy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez klasy 1a i 1b pod opieką pani Małgorzaty Rachwalskiej i Haliny Nowickiej. „Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swojego brata, jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, jest Boże Narodzenie.(…) Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.” (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)- recytowały dzieci oraz goście i rodzice, których maluchy bardzo zręcznie włączyły do aktywnego udziału w bożonarodzeniowych występach. Życzenia spokojnych i radosnych świąt, przepełnionych ciepłem rodzinnego domu społeczności szkolnej, pracownikom, gościom i zebranym rodzicom, złożyli: dyrektor szkoły Bożena Basa, w imieniu władz lokalnych przewodniczący Rady Gminy Janusz Strzelecki oraz ks. proboszcz Czesław Studenny. Miłym akcentem tegorocznego świętowania była piosenka zaśpiewana przez uczniów w języku angielskim oraz cudnie wykonana przez wszystkich zgromadzonych kolęda Dzisiaj w Betlejem. Na zakończenie dnia pracownicy szkoły oraz przybyli na uroczystość emeryci zasiedli do wigilijnego stołu, na którym dzięki paniom pracującym w szkolnej stołówce, nie zabrakło pysznych, tradycyjnych potraw. Były także długie rozmowy, wspomnienia i śpiew kolęd. Miła atmosfera, życzliwe słowa i piękne występy sprawiły, iż dzień ten na długo zapadnie w sercach i umysłach dzieci, pracowników i zaproszonych gości.

LeV

 

 

 

 

  W naszej szkole kolędowali Kolędnicy Misyjni

18 grudnia w naszej szkole kolędowali Kolędnicy Misyjni z naszego Koła Misyjnego "Promyki". Celem tej akcji była pomoc dzieciom z krajów misyjnych. W tym roku swoją pomocą obejmowaliśmy rówieśników z Madagaskaru. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę pomoc i złożyli do skarbonki swoją ofiarę.
 Członkowie Koła Misyjnego z opiekunem

 

 

 

 

  Święci Mikołajowie w SP Udanin

Prawdziwy święty Mikołaj w ukryciu wspierał potrzebujących. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Udaninie doskonale o tym wiedzą. Dlatego co roku, Samorząd Uczniowski pod opieką pań: Violetty Leńskiej i Jolanty Gradowskiej organizuje akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem.”. W holu szkoły przez cały okres przedświąteczny stoi kosz, do którego dzieci anonimowo przynoszą różne artykuły spożywcze. I w tym roku mali Mikołajowie nie zawiedli. Kosz codziennie wypełniał się darami z których zostały zarobione paczki żywnościowe. Będą one pięknym prezentem dla ubogich rodzin. Jak widać dzieło zapoczątkowane przez świętego Mikołaja w udanińskiej szkole trwa nadal i jest dowodem na to, że wśród nas jest wielu prawdziwych, świętych Mikołajów.

V.Leńska

 

 

 

  "KLASA O ZŁOTYM SERCU"

Wielką górę grosza można było w piątek 18 grudnia 2015r.  podziwiać w holu głównym  Szkoły Podstawowej w Udaninie.
Pieniędzy  pilnowała profesjonalna ochrona składająca się z uczennic klasy Vb  - Laury Góreckiej, Ewy Lipińskej, Oliwii Koralik i Katarzyny Wolko.

Monety zostały uzbierane w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej  "Góra Grosza".
Dodatkowo, aby zachęcić uczniów do aktywnego udziału w ww. akcji 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Udaninie zorganizował międzyklasowy konkurs pod nazwą :

"KLASA O ZŁOTYM SERCU"

Tytuł ten uzyskała klasa 0b, która uzbierała największą ilość monet  - aż 6353 sztuki.
Na drugim miejscu uplasowała się klasa 0a z 5700 sztukami "grosików",
a trzecie zajęła klasa IIa , która uzbierała 5550 sztuk.

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni złotymi sercami, a na ręcę wychowawców przekazano dyplomy z tytułem "Klasa o złotym sercu".
Ogółem nasza "Góra Grosza" została usypana z 58 733 sztuk monet o różnym nominale i  ważyła ponad 114 kilogramów.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz Towarzystwa NASZ DOM, które w tym roku pragnie szczególnie pomóc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną.
Wszystkim zaangażowanym w naszą akcję serdecznie dziękujemy !

Gradowska Jolanta, opiekun SU

Uwaga Rodzice!

W dniu 18 grudnia o godz. 1600 odbędą się konsultacje  wychowawców klas z rodzicami uczniów naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor ZSP Bożena Basa

 

Sianko, książki, pierożki…

Serdecznie dziękuję  nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie

za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego!

To dzięki Wam to wydarzenie mogło się odbyć.

Dziękujemy za stoiska ze świątecznymi ozdobami, książkami,  za przepyszne wypieki, smaczne pierożki,

za piękne dekoracje i atmosferę… Nastrój świąteczny dzięki Państwa udziałowi zawitał nie tylko do szkoły, ale także do naszych rodzinnych  domów, udekorowanych ozdobami z kiermaszu.

Dziękuję również wszystkim gościom za obecność i aktywny udział mimo, że pogoda nie sprzyjała.

Cieszę się, że kolejny Kiermasz Świąteczny możemy zaliczyć do udanych.

                                                                                             Dyrektor ZSP w Udaninie

                                                                                                          Bożena Basa

 

 

 

 

  Zabawa w teatr

Uczniowie klasy Va przygotowali inscenizację bajki Jana Brzechwy Mrówka, którą 2 grudnia zaprezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom z klas Ic i Id oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego 0a. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia byli usatysfakcjonowani. Młodszym dzieciom występ bardzo się podobał, natomiast piątoklasiści poczuli się jak prawdziwi aktorzy na prawdziwej scenie.

 

 

  Wizyta św. Mikołaja

Idzie Mikołaj
Idzie, idzie święty z długą siwą brodą,
a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.
Niosą w wielkich koszach:
słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki,
lalki, żołnierzyki.
Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,
idą i szukają samych grzecznych dzieci.

         6 grudnia, jak dobrze każdy wie, św. Mikołaj chodzi po świecie rozdając dzieciom prezenty. Również nigdy nie zapomina o uczniach naszej szkoły i przybył do nas już dwa dni wcześniej. Najpierw odwiedził uczniów klas IV-VI. Dzieci z niecierpliwością czekały na przybycie długo wyczekiwanego gościa. Zza uchylonych drzwi dochodziły podekscytowane dziecięce głosy;

- Już idzie, idzie! Słychać dzwonki! – gość w czerwonym stroju i czapce zmierzał do klasy.

         Potem zawitał na holl główny gdzie uczniowie klas I-III  radośnie powitali go piosenkami, głośno śpiewając. Ale nie było łatwo otrzymać podarunek od Mikołaja. Każda klasa  wspomniany worek prezentów, musiała wykupić wierszem lub piosenką. Dzieciaki z ogromną ciekawością odpakowywały swoje upominki, a po tej szczęśliwej chwili, mogły zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie.

         Nie zapomniał również o nauczycielach i innych pracownikach szkoły, częstując ich słodkościami i drobnymi prezentami.

         Po obdarowaniu wszystkich prezentami Mikołaj pożegnał się i odjechał, aby dalej rozdawać prezenty i sprawiać innym tyle radości co nam.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy pomagali Mikołajowi dostarczać  prezenty.

Jolanta Gradowska

 

  Zabawa andrzejkowa

Tradycyjnie już , z końcem listopada - dokładnie 26-tego listopada - odbyła się w  naszej szkole zabawa andrzejkowa. Przy dźwiękach skocznej, wesołej myzyki puszczanej przez naszych szkolnych Dj-ów - Jakuba Ogórka i Szymona Starczewskiego z kl. VIb , bawili się uczniowie klas IV - VI. Nie zabrakło też lania wosku i stoisk z wróżbami przygotowanych przez Samorząd Uczniowski , z których mogli skorzystac wszyscy uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przygotowali smaczne ciasta i casteczka dla naszych milusińskich !

Jolanta Gradowska, opiekun SU

 

  Certyfikat Szkoły Współpracy dla SP Udanin

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie uczestniczyła w projekcie systemowym Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, w ramach którego otrzymała merytoryczne wsparcie w zakresie budowania systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Głównym celem projektu było wzmocnienie współdziałania poprzez upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań opracowanych w wyniku wcześniej przeprowadzonych ogólnopolskich badań sondażowych. Szkołę w Udaninie w projekcie reprezentowali: dyrektor Bożena Basa, nauczyciel Violetta Leńska, przedstawiciele rodziców: Małgorzata Szczepaniak i Mieczysława Lipiec oraz uczniowie: Alicja Gołdyn i Aleksander Chohura. Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli, praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wzięli udział w spotkaniach dotyczących m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbyły się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły uczestniczyły w dwóch warsztatach, które służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie szkoły, zaowocowała opracowaniem indywidualnego programu współpracy, który sukcesywnie będzie modyfikowany i wdrażany tak, aby szkoła stała się nowoczesnym centrum edukacyjnym zarządzanym przez trzy równorzędne podmioty: rodziców, uczniów i nauczycieli w ścisłej współpracy z nadrzędną jednostką prowadzącą, którą jest Gmina Udanin. W rezultacie pierwszych, wspólnych decyzji i działań, w szkole powstała Zielona Klasa, e-mailowa skrzynka pomysłów na którą każdy może wysłać swoje propozycje dotyczącą usprawnienia współpracy oraz skrzynka pomysłów w holu szkoły.

LeV

 

  Sukcesy plastyczne uczniów z Udanina

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Udaninie wzięli udział w konkursie plastycznym „Czyste wody – zdrowe ryby”, zorganizowanym przez Polski Związek Wędkarski - okręg Legnica. Konkurs miał na celu promocję ekologicznego stylu życia oraz uświadomienie potrzeby dbania o czystość polskich stawów, jezior i mórz. Swoim zasięgiem obejmował dawne województwo legnickie. Do konkursu zgłoszono ponad 200 prac w dwóch kategoriach wiekowych do 10 lat i 11-16 lat. I miejsce w swoim przedziale wiekowym, zdobyła Amelia Milik, a wyróżnienie otrzymała Aleksandra Laszkiewicz. Uczennice otrzymały nagrody książkowe i dyplomy z rąk przedstawiciela związku Jana Laszczowskiego.

V.Leńska

 

Uwaga!!

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.

                                                                Henryk Sienkiewicz

W tym tygodniu rozpoczynamy akcję I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

W holu szkoły przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą zbierać produkty spożywcze i artykuły chemiczne np. słodycze, cukier, mąkę, makaron, olej, proszek do prania, mydła i inne produkty, które mają długi termin ważności. Z zebranych darów przygotujemy Świąteczne Paczki dla ubogich rodzin z naszego terenu. Mamy nadzieję, że w naszej szkole każdy stanie się Świętym Mikołajem i z dobroci serca włączy się do akcji !!!!!!!

 

  Światowy Dzień Pluszowego Misia

Z inicjatywy biblioteki nasza szkoła obchodziła święto najlepszego przyjaciela dzieci i niezastąpionej Przytulanki przy zasypianiu – Pluszowego Misia. W tym dniu od samego rana w szkole widać było uśmiechnięte dzieci spacerujące po korytarzach ze swoimi pluszakami.

Na trzeciej lekcji wszyscy zebrali się w szkolnej bibliotece, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie. Było to trudne przedsięwzięcie, ponieważ prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły przybyli ze swoimi misiami. Przeprowadziliśmy także konkurs na największego i najmniejszego misia. Biblioteka przygotowała okolicznościową wystawę poświeconą obchodom Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko otrzymało „małe co nieco” oraz malowankę z uśmiechniętym misiaczkiem. Cieszy także fakt, że w tym dniu więcej dzieci wypożyczyło książki i obejrzało naszą wystawę.

 

    Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Już od samego rana naszych uczniów odwiedzających szkolną bibliotekę witały serdeczne życzenia oraz zachęta do napisania koledze miłych życzeń i pozostawienia ich w Bibliotecznej Poczcie Życzliwości. Można było także obejrzeć wykonane wcześniej DRZEWO ŻYCZLIWOŚCI.

Zatrzymaj się kolego
i napisz coś miłego!”

Przesłanie akcji było proste – „Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Uśmiech i miłe słowo, które przekażemy innym, wraca do nas z nawiązką.”

Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. „SZKOLNE MOLE KSIĄŻKOWE” miały ręce pełne roboty, aby zapisane kartki dostarczyć adresatom tych miłych życzeń.
Cieszymy się, ze nasi uczniowie nie zapomnieli również o swoich nauczycielach, życząc im miłego dnia i samych uśmiechów.

 

  Jak powstają bombki choinkowe?

Uczniowie klasy V a i V b pod opieką M. Meusz, D. Prochery, D.Hołyńskiej uczestniczyli w wyjeździe do Fabryki Ozdób Choinkowych „Vitbis” w Złotoryi.
Brali udział w warsztatach malowania i ozdabiania bombek. W zakładzie śledzili cały proces powstawania, barwienia, malowania i pakowania bombek. Mogli zaobserwować jak się tworzy ozdoby o różnych wielkościach i kształtach, jak zachodzi srebrzenie i kolorowanie. Przyglądali się także pracownikom, którzy te bombki ozdabiali różnymi motywami. Mogli porównać swoje wyroby z tymi profesjonalnie wykonanymi.

Nasi uczniowie podczas wieszania bombek na choince przypomną sobie w jakich warunkach i z jakim trudem były one wytwarzane. Wycieczka udana i pouczająca.

Międzyklasowy konkurs "KLASA O ZŁOTYM SERCU"

W ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra Grosza" Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Udaninie

ogłasza międzyklasowy konkurs na

"KLASĘ O ZŁOTYM SERCU"
Tytuł ten uzyska klasa, która uzbiera jak największą ilość monet (liczy się ilość, nie kwota).

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet o różnorodnym nominale (od 1 grosza do 5 zł).

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz

Towarzystwa NASZ DOM, które w tym roku pragnie szczególnie pomóc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną.

Pieniądze zbieramy w poszczególnych klasach do pojemników przygotowanych przez SU do dnia 4 Grudnia 2015.

PAMIĘTAJ!!!

 

   Uwaga Rodzice!

W dn. 19listopada 2015 r. w czwartek, o godz. 16.00 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami klas.

Rodziców szóstoklasistów (VIA i VIB) zapraszamy do sali 22 na prelekcję:

„Jak pomagać dziecku w nauce, by pomoc była skuteczna?”

Poprowadzą ją pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Śl.- pedagog Halina Sikora-Grabowska oraz psycholog Elżbieta Zmysłowska-Pastwa.

Po prelekcji- spotkanie z wychowawcami.

 

 

  Czytelnictwo w październiku

W październiku nasi uczniowie wypożyczyli 516 książek, co stanowi 2,04 książki na jednego ucznia.

Najlepiej czytające młodsze klasy:

 • I miejsce – I a

 • II miejsce – III b

 • III miejsce – I b

Najlepiej czytające starsze klasy:

 • I miejsce – VI a

 • II miejsce – V b

 • III miejsce – VI b

Najlepsi czytelnicy w październiku:

 • Maciej Kozłowski – III b

 • Martyna Sadowska – III b

 • Aleksandra Bielec – I a

 • Martyna Basta – I a

 • Dawid Maksymiak – IV a

 • Dominika Bańkowska – IV a

 • Angelika Wierzbicka - IV a

 • Dagmara Baszak – V b

 • Alicja Gołdyn – VI a

Gratulujemy i zachęcamy do czytania książek.

 

  Zdrowo jemy, sami decydujemy.

„Zdrowo jemy, sami decydujemy”, to projekt realizowany na kilku jednostkach lekcyjnych przez uczniów klasy IIIa , który obok promowania zdrowego żywienia, miał na celu doskonalenie takich umiejętności, jak: prezentowanie pomysłów, dokonywanie wyborów i wspólne podejmowania decyzji, podziału ról i obowiązków w grupie, współpracy oraz pomysłowości w prezentowaniu efektów swojej pracy.

W kolejnych etapach realizacji projektu uczniowie samodzielnie podejmowali decyzje. Wyszukiwali i prezentowali ulubione przepisy sałatek warzywnych i owocowych. W grupach zgodnie dokonywali wyboru najlepszego pomysłu, dzielili się obowiązkami, zadaniami i uzgadniali kolejne etapy pracy. Zadbali także o efektowne zaprezentowanie gotowych produktów podczas degustacji. Zwieńczeniem działań jest książeczka z przepisami: „Pyszne, sprawdziliśmy”.

 

 

 Pasowanie na ucznia

21 października dziewczynki i chłopcy z klasy Ic i Id zostali uroczyście pasowani na  uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie. W obecności rodziców i zaproszonych gości pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie.

Serdecznie witamy Was kochani wśród uczniów naszej szkoły.

 

 

Święto Niepodległości w Udaninie

Poezję przepełnioną historią i pięknem ojczystej ziemi oraz patriotyczne pieśni przygotowali uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczysty apel dla mieszkańców gminy i całej społeczności szkolnej przygotowały dzieci pod opieką Moniki Cieślickiej, Violetty Leńskiej i Krzysztofa Ficy. Także maluchy z wychowawczyniami Małgorzatą Rachwalską i Haliną Niwicką, śpiewając z wielkim zaangażowaniem piosenki, wyraziły swoją przynależność i szacunek do ukochanej ojczyzny. Gościem honorowym święta był ksiądz biskup Adam Bałabuch, który odwiedził szkołę przy okazji wizytacji kanonicznej w parafii Piekary. W spotkaniu uczestniczyli także wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Udanin Janusz Strzelecki, przedstawiciele Rady Gminy Zdzisław Semczuk i Wojciech Płaziuk, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym Dorota Byra, ksiądz proboszcz Czesław Studenny, uczniowie oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęło złożenie kwiatów przez delegację pod pomnikiem „Powrotu Ziem Ojczystych do Macierzy” oraz minuta ciszy za poległych, walczących o niepodległość. Następnie dzieci przedstawiły patriotyczny montaż słowno – muzyczny, którego mottem było hasło Bóg- Honor – Ojczyzna. Narodowe barwy i symbole, które stanowiły scenografię, obecność pocztów sztandarowych ZSP w Udaninie, Gimnazjum w Ujeździe Górnym i kombatantów gminy Udanin, który w ich imieniu honorowo prezentowali przedstawiciele Rady Rodziców, pięknie podkreśliły rangę święta. Przez cały czas trwania uroczystości na sali powiewały biało-czerwone flagi, przygotowane własnoręcznie przez uczniów i wychowawców. Po występach głos zabrała dyrektor szkoły Bożena Basa, wójt gminy Teresa Olkiewicz i ksiądz biskup. Wszyscy podkreślali jak wielkie znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia ma kształtowanie tożsamości narodowej oraz postawy przywiązania do tradycji i wartości narodowych. Ksiądz biskup Adam pochwalił społeczność szkolną za znajomość wszystkich zwrotek Hymnu Polskiego, który zaśpiewali na początku apelu. Biskup Adam wraz z dziećmi pomodlił się za bohaterów poległych w obronie ojczyzny i pobłogosławił zgromadzonym. Uroczystość, jak co roku, zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Violetta Leńska

 

 

Pasowanie na Czytelnika

Pasowanie na Czytelnika było ostatnim działaniem w ramach projektu edukacyjnego pt. „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w Udaninie”. Uczniowie klasy pierwszej a, b, c, d ubrani w galowe stroje przywitani zostali w naszej bibliotece przez drugoklasistów, którzy przygotowali dla nich inscenizację opartą na różnych dobrze znanych dzieciom bajkach. Pierwszoklasiści po celującym zdaniu egzaminu oficjalnie zostali przyjęci w poczet Czytelników naszej szkolnej biblioteki. Pięknie mówili o wartości czytania książek, dlatego mamy nadzieję, że będą częstymi bywalcami tego miejsca. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, które będą im przypominały o tym radosnym wydarzeniu i o szkolnej bibliotece.

 

 

Wielki zlot bajkowych postaci w naszej bibliotece…

Jesień już trwa, wieczory są coraz dłuższe i świat wokół nas wydaje się być szary, ale my zaglądamy do kalendarza i odkrywamy piękny, wesoły i kolorowy dzień. Tym dniem jest 5 listopada, kiedy to obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. Każdy czytelnik i widz ma swoją ulubioną bajkową postać, nie sposób jest wymienić ich wszystkich. Z okazji takiego święta warto nie tylko obejrzeć ciekawą i mądrą bajkę na ekranie telewizora, ale też wybrać się do szkolnej biblioteki, aby wypożyczyć książkę. Biblioteka zorganizowała WIELKI ZJAZD BAJKOWYCH POSTACI. Uczniowie z całej szkoły przebrani za bajkowe postaci na trzeciej lekcji przybyli do biblioteki, aby wspólnie uczcić tę uroczystość. Biblioteka „pękała w szwach”. Nie sposób było zliczyć wszystkich uczniów. Dzieci obiecały, że regularnie będą wypożyczać książki, a przy wyjściu poczęstowały się jak KUBUŚ PUCHATEK „słodkim co nieco” . Mamy nadzieję, że nasza biblioteka nigdy nie będzie świecić pustkami.

 

 

Nasi uczniowie listy piszą…

Jednym z działań programu pt. „Maraton czytelniczy : kocham książki” było przystąpienie do akcji pt. „TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW”, w ramach której odbył się konkurs literacki „LIST Z PODRÓŻY” – zorganizowany przez bibliotekarki. Konkurs adresowany był do uczniów klas III – VI. Przedmiotem konkursu ból opisanie wrażeń z podróży do wybranego miejsca, a także zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji oraz przypomnienie formy i znaczenia listu.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nasi uczniowie napisali aż 71 listów.
Jury postanowiło wyróżnić nagrodami i dyplomami następujących uczniów:

 • Małgorzata Chomiak - III b

 • Dagmara Baszak – V b

 • Laura Górecka - V b

 • Ewa Lipińska – V b

 • Daniela Klusek – V b

 • Dorota Bichuniak – V a

 • Hanna Chohura – V a

 • Kacper Wajchert - V a

 • Dawid Lechman – V a

 • Oliwia Kowalczyk – V a

 • Damian Stanisławczyk – V a

 • Wiktoria Płaziuk – VI a

 • Roksana Cencelewicz – VI a

 • Klaudia Majczak – VI a

 • Aleksandra Szczur – VI b

Wyróżnionym uczniom gratulujemy i zachęcamy do tak licznego udziału w innych działaniach.

 

 

Zaproszenie

 Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 

97 rocznicy odzyskania niepodległości,

które odbędą się w dniu 06.11.2015 o godzinie 930

w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Udaninie.

Gościem honorowym uroczystości będzie

ksiądz biskup Adam Bałabuch.

 

Zakwalifikowani uczniowie do  powiatowego etapu konkursu „Zdolny Ślązaczek”

 

W tym roku nasi uczniowie ponownie zakwalifikowali się do powiatowego etapu konkursu „Zdolny Ślązaczek”. Zmierzyli się z bardzo trudnymi zadaniami i zdobyli 2/11 miejsc w etapie powiatowym. Naszymi przedstawicielami są:

Alicja Gołdyn z kl.VIA  i  Aleksander Chohura z kl.VIB.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 12 listopada 2015 r. !!!

Lista zakwalifikowanych:

http://www.dodn.wroclaw.pl/zdolnyslazak/zakwalifikowani_powiat/slazaczek/zakwalifikowani_slazaczek_sredzki.pdf

 

 

  Uczestnicy szkolnego etapu konkursu "Zdolny Ślązaczek"

15 października po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny zDolny Ślązaczek. W tym roku przystąpiło do konkursu 18 uczestników z klas IV-VI. Byli to najzdolniejsi i osiągający najlepsze wyniki w nauce uczniowie.

    

UCZNIOWIE                                  ILOŚĆ OTRZYMANYCH PUNKTÓW NA 25 MOŻLIWYCH

1.      GOŁDYN ALICJA                                        17        VI A

2.      MAJCZAK KLAUDIA                                  11        VI A

3.      PŁAZIUK WIKTORIA                                 12        VI A

4.      ALEKSANDER CHOHURA                      21        VI B

5.      ALEKSANDRA SZCZUR                             16        VI B

6.      HAWRO PATRYCJA                                     9         VI B

7.      GÓRECKA LAURA                                      12        V B

8.      BASZAK DAGMARA                                    7          V B

9.      SENCZYNA DAWID                                   10        V B

10.  BICHUNIAK DOROTA                               11        V A

11.  KOWALCZYK JACEK                                15        V A

12.  NOWAK ANTONI                                       12        V A

13.  ROBERT ADAM                                           10        IV A

14.  STOLARSKI MARCEL                                10        IV A

15.  KUJTKOWSKI BARTOSZ                           6          IV A

16.  CHARCIAREK ŁUKASZ                             6          IV B

17.  CENCELEWICZ KINGA                             4          IV B

18.  BICZYSKO OLIWIA                                    8          IV B

 

Organizatorzy

1.      Konkurs zDolny Ślązaczek jest konkursem wojewódzkim skierowanym do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.

2.   Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

3.   Organizatorem konkursy jest Dolnośląski Kurator Oświaty przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. 

 

1.      Celem konkursu „zDolny Ślązaczek” jest:

a)      Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych;

b)      Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych;

c)      Rozpoznanie ukrytych uzdolnień uczniów i wspieranie ich rozwoju;

d)      Stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół;

e)      Integrowanie środowiska edukacyjnego związanego z II etapem kształcenia;

f)        Propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.

 

ZWU

 

„ Najpierw się śmieję, później płaczę… O tym jak niszczą dopalacze?”

W dniu 20.10.2015 r. we wtorek o godzinie 15:30 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie. odbyło szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt. „ Najpierw się śmieję, później płaczę… O tym jak niszczą dopalacze?” dotyczące uzależnień wśród dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych takich jak dopalacze.
        Szkolenie poprowadziła pani Ewa Baron- psycholog i terapeuta uzależnień. Zajęcia miały ciekawą , angażującą wszystkich formę. Prowadząca w niezwykle obrazowy sposób przedstawiła mechanizmy psychologiczne wszelkich uzależnień w tym dopalaczy.
           Jednym z największych zagrożeń dla współczesnego człowieka stały się uzależnienia od dopalaczy. Ze względu na łatwy dostęp, a także presję społeczna, młodzi ludzie stanowią grupę wysoce narażoną na kontakt z tego typu środkami. Do tego dochodzi jeszcze odwieczna pokusa spróbowania zakazanego owocu. Dlatego też dzieci i młodzież często sięgają po niebezpieczne używki kompletnie lekceważąc informacje o negatywnych konsekwencjach dla własnego zdrowia. Rola rodzica i nauczyciela w procesie uświadamiania dzieciom tych konsekwencji jest trudna do przecenienia.
Celem proponowanego szkolenia było więc wyposażenie Rodziców i Nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające skuteczniej to zadanie realizować. Dowiedzieliśmy się również, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, by przekazywane informacje zostały dobrze odebrane .

     W ramach profilaktyki uzależnień 22.10.2015 r. odbyły się również warsztaty dla klas VI-tych. Pani E. Baron w ciekawy i przystępny sposób pokazała uczniom zagrożenia płynące ze stosowania środków psychoaktywnych , w tym dopalaczy. Uczniowie z dużą otwartością opowiadali o swoich przemyśleniach i uczestniczyli w ćwiczeniach. Zajęcia im się podobały. Mamy nadzieję, że na długo zostaną one uczniom w pamięci.

Szkolenia zorganizowano przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Czytelnictwo we wrześniu

We wrześniu nasi uczniowie wypożyczyli 252 książki, co stanowi 1,94 książki na jednego ucznia.

Najlepiej czytające młodsze klasy:

 • I miejsce – I a

 • II miejsce – III b

 • III miejsce – II b

Najlepiej czytające starsze klasy:

 • I miejsce – IV a

 • II miejsce – IV b

 • III miejsce – VI a

Najlepsi czytelnicy we wrześniu:

 • Maciej Kozłowski – III b

 • Martyna Sadowska – III b

 • Oliwia Płaziuk – I a

 • Marlena Chomiak – II b

 • Dawid Sosnowski – II b

 • Aleksandra Mielczarek – I a

 • Julia Polowy – I a

 • Dominika Bańkowska – IV a

 • Zuzanna Fleszar – IV a

 • Adam Robert – IV a

 • Łukasz Charciarek – IV b

 • Igor Lipiec – IV b

 • Wiktoria Płaziuk – VI a

Gratulujemy i zachęcamy uczniów do czytania książek.


 

  Spotkanie z policjantką

W październiku w ramach realizacji tematyki ,, Bezpieczna droga do szkoły” w grupach przedszkolnych Oa i Ob odbyło się spotkanie z policjantką z Komendy Policji Powiatowej w Środzie Śląskiej .

Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa na drodze, wskazał jak ważne jest używanie podczas podróży pasów bezpieczeństwa oraz znaczków odblaskowych. Dzieci przećwiczyli bezpieczne przechodzenie przez jezdnię oraz właściwą pozycję podczas ataku przez psa. Ponadto utrwaliły wiedzę na temat numerów alarmowych. Pani policjantka przypomniała również o konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

Na koniec dzieci podziękowały gościowi za dobre rady oraz wręczyły pamiątkową laurkę. Była to bardzo pouczająca lekcja bezpieczeństwa, która na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci.

 

 

 

Zaproszenie
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie zaprasza Państwa na
bezpłatne szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt.
„ Najpierw się śmieję, później płaczę… O tym jak niszczą dopalacze?”

dotyczące uzależnień wśród dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych takich jak dopalacze.
Szkolenie odbędzie się dnia 20.10.2015r. (wtorek) o godzinie 15:30
w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie.


Jednym z największych zagrożeń dla współczesnego człowieka stały się uzależnienia od dopalaczy. Ze względu na łatwy dostęp, a także presję społeczna ,młodzi ludzie stanowią grupę wysoce narażoną na kontakt z tego typu środkami. Do tego dochodzi

jeszcze odwieczna pokusa spróbowania zakazanego owocu. Dlatego też dzieci i młodzież często sięgają po niebezpieczne używki kompletnie lekceważąc informacje o negatywnych

konsekwencjach dla własnego zdrowia. Rola rodzica i nauczyciela w procesie uświadamiania dzieciom tych konsekwencji jest trudna do przecenienia.
Celem proponowanego szkolenia jest więc wyposażenie Państwa w wiedzę i umiejętności pozwalające skuteczniej to zadanie realizować.
Na spotkaniu zdobędą Państwo fachową wiedzę na temat tego, jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi, a jeśli tak, to z jakimi. Przedstawione zostaną również rodzaje interwencji, jakie można podjąć w wypadku zaobserwowania niepokojących zachowań u Państwa dzieci. Dowiedzą się Państwo również, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, by przekazywane przez Państwa informacje zostały dobrze odebrane .
Na szkoleniu zostaną przedstawione również naukowe fakty dotyczące mechanizmów uzależnienia- tak, aby nie zabrakło Państwu rzeczowych argumentów podczas rozmowy z dzieckiem.
Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie zaprasza na szkolenie, gdyż jest ono zorganizowane przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trosce o Państwa pociechy.

 

 

  Święto Drzewa

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza kolejny już raz włączyła się do akcji Święto Drzewa. 10 października 2015 roku obchodziliśmy trzynastą edycję tego święta. Dla jego uczczenia w dniu 8 października na terenie naszej szkoły zostało posadzone drzewo, dla którego nasi uczniowie wymyślą nazwę. Światowy Dzień Drzewa jest programem edukacji ekologicznej, w tym roku obchodzony jest pod hasłem – Czytamy drzewom.

Uczniowie naszej szkoły pragnąc aktywnie włączyć się w działania tej szczytnej akcji, a jednocześnie podkreślić nierozerwalny związek między naturą a literaturą, wzięli udział we wspólnym czytaniu ciekawych lektur, gdzie jednym z bohaterów książek było drzewo.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Drzewa zachęcamy nie tylko do sadzenia drzew, ale także dostrzeżenia związków pomiędzy naturą i literaturą. Drzewa od zawsze inspirowały pisarzy, bo ich symbolika jest niezwykle bogata. Drzewo jest symbolem życia i odradzania się natury. W wielu kulturach drzewa mają magiczną lub nawet boską moc. Drzewa i lasy chronią nas przed najgorszymi skutkami zmieniającego się klimatu.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele klas młodszych, wszyscy uczniowie klas IV-VI, nauczyciele i pani dyrektor szkoły Bożena Basa.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od 2002r w dniu 10 października. Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, towarzyszy jej również program edukacji ekologicznej.

 

  Święto pracowników oświaty w Udaninie

Wiele miłych uśmiechów i życzeń od dzieci i rodziców, otrzymali nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie z okazji Dnia Nauczyciela. Uroczysty apel przygotowała klasa IIIa wraz z paniami Elżbietą Kręc i Joanną Kulpińską. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i nutką humoru przedstawiły scenkę z życia szkolnego. Były wiersze i piosenki „Jest taki szczególny dzień kiedy serca wszystkim biją mocniej. Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia, z serc naszych popłynie pieśń, przyjmijcie ją tak, jak ziemia ciepły deszcz, niech zakwitną bukiety waszych serc.” – pięknie zaśpiewała pedagogom Eliza Łabędzka. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła dyrektor Bożena Basa, wójt Gminy Udanin Teresa Olkiewicz, ks. proboszcz parafii Piekary Czesław Studenny oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po apelu pracownicy szkoły oraz goście zostali zaproszeni na tort ufundowany przez Radę Rodziców.

V.Leńska

 

 

    Spotkanie filmowe dla tych, co się lubią śmiać i bać…

Uczniowie klas piątych uczestniczyli w ciekawej lekcji w kinie w Jaworze, gdzie poznali podstawowe gatunki filmowe, czyli animacja, dramat, film muzyczny, science – fiction, kryminał, komedia, wojenny, horror, katastroficzny, fantasy, dowiedzieli się także jak te gatunki się rozwijały. W drugiej części dzieci zostały zaproszone na projekcję filmu pt. „Most do Terabithii”. Jest to piękna opowieść o niewiarygodnej sile prawdziwej przyjaźni, o potędze wyobraźni, o odwadze i walce o swoje miejsce w świecie, o przełamywaniu barier i o byciu sobą. Film niezwykle wzruszający, piątoklasiści uronili w czasie projekcji niejedną łzę.

 

 

  Wycieczka do Kletna

     9  października 2015 r. uczniowie klas III wzięli  udział w wycieczce do Kletna. Odwiedzili niewielkie Muzeum Ziemi i Park Jurajski znajdujące się w okolicy oraz podziwiali przyrodę i piękne widoki północnej części Masywu Śnieżnika. Kulminacyjnym punktem wycieczki była Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Tajemnicze wnętrze jaskini pełne krętych korytarzy, przepastnych czeluści, z licznymi naciekami, tworzącymi fantastyczne wzory wywołało wiele emocji i na pewno pozostawi niezapomniane wrażenia.

 

  Dzień Chłopaka

30 września, już tradycyjnie, obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji odbył się w naszej szkole plebiscyt na "Najlepszego chłopaka na świecie", który wygrał Konradk Lipiec z kl. Va oraz  dyskoteka szkolna . O plebiscyt, dekoracje i konkurs  na SUPERMENÓW roku 2015/2016 zadbał Samorząd Uczniowski. I właśnie wspomniany konkurs wywołał najwięcej emocji wśród uczniów. W szaranki stanęły 3-osobowe grupy chłopców z kl. IV-VI. Zadania przygotowane na tegoroczny konkurs miały różną skalę trudności,  poczynając od ułożenia najwyższej wieży z klocków , a kończąc na malowaniu paznokci, jury w skłądzie - p. Monika Cieślicka, p. Anna Chohura i p. Krzysztof Fica mieli niełatwe zadanie ocenić poszczególną konkurencję punktowo. . Ostatecznie zwyciężyli chłopcy z klasy VIb i to oni w tym roku mogą godnie szczycić się tytułem SUPERMENÓW ! Gratulujemy.  Potem przyszedł już czas na tańce i zabawę .Szkolny DJ i szkolna Dj-ka - Jakub Ogórek i Patrycja Hawro - zadbali o oprawę muzyczną. Pierwsza dyskoteka była naprawdę udana !
Zapraszamy do obejrzenia galerii (Zdjęcia: Daniela Klusek kl. IVb) oraz do obejrzenia filmu z dyskoteki (Nagranie: Piotr Wilczak kl. VIb)
  https://youtu.be/xvwWwdrutNM

Gradowska Jolanta
Opiekun SU

 

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

25 września odbył się w naszej szkole V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Dzień ten poprzedzony był miesięcznym przygotowaniem i przypomnieniem wszystkim uczniom klas IV – VI tabliczki mnożenia. Przygotowywaliśmy się do tego dnia przez cały wrzesień na lekcjach matematyki, zajęć komputerowych i w domu z rodzicami.

Towarzyszyły nam  różne konkursy dotyczące tabliczki mnożenia, wyłoniły one najlepszych uczniów, którzy w nagrodę sprawdzali „tabliczkową wiedzę” osób dorosłych. Wszyscy odpytywani śpiewająco zdali egzamin i otrzymali tytuł  EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA, a byli to między innymi pracownicy naszej szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przypadkowi przechodnie. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa i nauka.

W tym roku szkolnym laureatami zostali:

Szymon Ilczyński z klasy VI B – mistrz Tabliczki mnożenia

Amelia Nowak z klasy VI A – wicemistrz Tabliczki mnożenia

Brawo mistrzowie! Gratulujemy sukcesu!

 

W poszczególnych klasach tabliczkę mnożenia najlepiej znają:

klasa IV A

Kujtkowski Bartosz - mistrz

Ewa Kozioł– wicemistrz

klasa IV B

Majcher Monika - mistrz

Kinga Cencelewicz - wicemistrz

klasa V A

Jacek Kowalczyk– mistrz

Antek Nowak– wicemistrz

klasa V B

Dawid Senczyna – mistrz

Bartosz Moryto – wicemistrz

 

  Debata Szkolna

W dniu 17.09.2015 odbyła się debata szkolna z udziałem przedstawiciel rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Debatę zorganizowała i moderowała Pani Dyrektor - Bożena Basa. Przedstawiciele pracując w grupach mieli za zadanie m.in. określić słabe i mocne strony naszej szkoły, wypunktować szanse i zagrożenia związane z naszą szkoła oraz zaproponować ew. rozwiązanie pojawiających się zagrożeń lub problemów. Praca była intensywna i angażująca wszystkich do wspólnego działania. Przeprowadzona debata przyniosła diagnozę mocnych stron i posiadanych zasobów naszej szkoły, ale także pozwoliła dostrzec, w jakich obszarach można coś zmienić, żeby zwiększone zaangażowanie uczniów i rodziców było możliwe i przekładało się na sukcesy uczniów i szkoły. Ostatecznie udało się wypracować szereg realistycznych i skutecznych rozwiązań , które zostaną ujęte w do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 oraz wprowadzone w życie przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  i uczniów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział.

 

Gradowska Jolanta

Opiekun SU

 

          „Światło Nauki” w roli głównej wystąpiło światło              

Klasy VI A i B tradycyjnie już poznają trudne nauki matematyczno-przyrodnicze przez doświadczanie i eksperymentowanie. Po raz trzeci pojechały na XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki do Wrocławia.

Na Uniwersytecie Wrocławskim braliśmy udział w wykładzie ODLOTOWEJ CHEMII, który jest prowadzony w panelu tematycznym: „Niezwykły świat chemii” w grupie tematycznej: „Radość eksperymentowania”. Wykład poprowadzony został brawurowo przez : Dr Andrzeja Vogta (chemika, adiunkta,, Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz współprowadzących: mgr Joannę Czyżo, mgr Zuzannę Kruk, Uniwersytet Wrocławski.

Wykład był bogato ilustrowany doświadczeniami i każde z nich wyczerpująco omówione. Dymy, wybuchy, kolory, efekty świetlne i dźwiękowe przyczyniły się do tego, że zaczynamy bardziej interesować się nauką, trudnymi zagadnieniami. Dzięki zaangażowaniu uczniów do doświadczeń i eksperymentów, uczestnictwo w wykładzie było fascynujące i było nie tylko rozrywką, ale również wzbudzało ciekawość naukową, inspirowało naszą wyobraźnię, zachęcało do dalszego poznawania.

Po Wrocławiu poruszaliśmy się tak, jak w znanej piosence niebieskimi tramwajami.

W tym roku Dolnośląski Festiwal Nauki osiągnie pełnoletność. Program zapowiada się bardzo bogato. Pierwsza wielka atrakcja to wykład ubiegłorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, prof. Shuji Nakamury z Japonii. Wynalazca diody emitującej niebieskie światło odbierze tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ponieważ 2015 jest Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło, organizatorzy postanowili, że nadchodzący Festiwal odbędzie się pod hasłem Światło Nauki. Motyw światła pojawi się w większości wykładów, warsztatów, pokazów, koncertów i wielu innych wydarzeniach.

Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/7492891,xviii-dolnoslaski-festiwal-nauki-w-roli-glownej-wystapi-swiatlo,id,t.html

Festiwal potrwa od 17 września do 30 października w 9 miastach Dolnego Śląska.


 

 

Pierwsze spotkanie wszystkich przewodniczących klas IV-VI i członków Samorządu Uczniowskiego

16 września  2015r, odbyło się ogólnoszkolne spotkanie wszystkich przewodniczących klas IV-VI i członków Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego - p. Violettą Leńską i p. Jolantą Gradowską .
Na pierwszym spotkaniu była równiez obecna Pani Dyrektor Bożena Basa, która udzieliła wszystkim samorządowcom  kilku cennych rad dot. funkcjonowania SU i życzyła wielu sukcesów, wytrwałości i cierpliwości.
Spotkanie to miało również charakter warsztatowy - uczesnicy mieli za zadanie wypowiedzieć się nt.  pracy samorządu szkolnego w zeszłym roku szkolnym, ocenić realizację poszczególnych wydarzeń , określić główne cele pracy SU oraz przygotować kalendarz wydarzeń na bieżący rok szkolny. Została również  przeprowadzona tzw. "burza mózgów",  w której uczniowie mieli za zadanie uzupełnić zdanie - „ Gdybym miał(a) zaproponować jedno przedsięwzięcie, które mogłoby zostać zrealizowane w naszej szkole byłoby to .....".
Na podstawie oczekiwań uczniów stworzony został plan pracy na rok 2015/16.
Trzymamy kciuki za to, aby udało się wszystko zrealizować, gdyż zapowiada się bardzo ciekawy rok.
Samorządowcy - do dzieła !

Opiekun SU Jolanta Gradowska

 

 

Uwaga Rodzice!

W dniu 24 września o godz. 1600 odbędzie się spotkanie wychowawców klas

 z rodzicami uczniów naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor ZSP Bożena Basa

 

 

 

ODWOZY POSZCZEGÓLNYCH KLAS

I KURS 12.40

II KURS 13.40

KURS

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

I

OAB

1ABCD

3AB

OAB

1ABCD

2B

3B

OAB

1ACD

2A

3AB


 

OAB

1ABCD

2AB


 

OAB

1ABCD

2AB

II

2AB

4-6

2A

3A

4-6

1B

2B

4-6

3AB

4-6

3AB

4-6

 

  Wakacyjny wyjazd dzieci z Ogniska Misyjnego

Podczas wakacji członkowie Ogniska Misyjnego wraz z opiekunem Violettą Leńską, wyjechali do Zagórza Śląskiego, by jeden dzień uczestniczyć w Misyjnych Wakacjach z Bogiem. Dzieci spotkały się tam z rówieśnikami z różnych zakątków diecezji świdnickiej, którzy przez cały tydzień zgłębiali temat misji. Wspólnie modliły się podczas mszy świętej i drogi krzyżowej, radośnie śpiewały piosenki w różnych językach i poznawały kraje misyjne. Był też czas na wesołe zabawy sportowe. Bardzo ciekawe okazało się spotkanie i rozmowa z misjonarką Veroniką z Konga, która cierpliwie odpowiadała na trudne pytania młodzieży. Mówiła o swoim kraju oraz problemach i życiu ludzi tam mieszkających. Siostra nauczyła też modlitwy Zdrowaś Maryjo i piosenki w języku suahili. Pobyt w Zagórzu Śląskim dzięki siostrze Magdalenie z Referatu Misyjnego Świdnickiej Kurii Biskupiej, która bardzo serdecznie przyjęła pielgrzymów, był owocnym i pięknym duchowym przeżyciem.

LeV

 

 

 

Uwaga rodzice!

Po raz kolejny ruszył rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” .W tym roku pomoc skierowana jest do uczniów klas 3 szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( z klas 3, 5 i 6).

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do gab.17 .

                                                                                 pedagog

Anna Chohura

 

ODWOZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZYWOZY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UDANINIE

PLAN INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 1. Spotkanie z wychowawcami w szkole godz. 8.00

 2. Msza święta o godz. 8.10 (z udziałem pocztu sztandarowego)

 3. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego na placu apelowym szkoły  – godz. 9.15

    - Przemówienie inauguracyjne dyrektora szkoły

    - Przedstawienie kadry pedagogicznej

 1. Spotkania w klasach.

 2. Odwóz ok. 10.30

 

 

 

Aktualne karty pracy z religii do klasy I

Religia
 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
 

karty pracy
 

J.Szpet, D.Jackowiak
 

Księgarnia św. Wojciecha