BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W DNIU 19. 04.2011 UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKŁADZIE:

v  DAMIAN GUŚCIORA

v  PATRYK AUGUSTYNOWICZ

v  JAKUB WASYLÓW

POD OPIEKĄ P.MONIKI CIEŚLICKIEJ WZIĘLI UDZIAŁ W TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM.

 

C:\Users\Monika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\RQZQ80KX\MC900295710[1].wmfTURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

                     ŚRODA ŚLĄSKA 2011

UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY W DNIU 06.04.2011 WZIĘLI UDZIAŁ W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ .OPIEKUNEM GRUPY BYŁA P. MONIKA CIEŚLICKA. TURNIEJ SKŁADAŁ SIĘ Z TESTU ,W KTÓRYM TRZEBA BYŁO SIĘ WYKAZAĆ OGROMNĄ WIEDZĄ Z DZIEDZINY POŻARNICTWA

 

Cała Gmina Udanin walczy

z bykami… ortograficznymi

W Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Udaninie w roku szkolnym 2010/2011 realizowany był program edukacyjny Walka z bykami … ortograficznymi. Program zrodził się z potrzeby podniesienia sprawności ortograficznej u uczniów. Pani Elżbieta Chmielewska jest pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia, który realizowała z wspólnie z paniami polonistkami: Małgorzatą Meusz i Renatą Podedworną

 

Wycieczka  do Multicentrum w Jaworze

Brało w niej udział 25 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  im. A.Mickiewicza w Udaninie.

Od 800 do 1015  dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych w MultiCentrum, podczas których zostały zaznajomione ze środowiskiem TI, nowymi programami komputerowymi i specjalnymi tabletami do rysowania. Zajęcia były przeprowadzone z modułu Multimuzyka, zaś temat zajęć to : „ W świecie muzyki”.

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS I - III

                 Dnia  2 czerwca, odbył się w naszej szkole Konkurs Ortograficzny, zorganizowany przez nauczycielki Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej i Kształcenia Zintegrowanego. Celem konkursu było wyłonienie Mistrza Ortografii.Do konkursu przystąpiło 21 uczniów z klas I - III.

                                                             WYNIKI

              I MIEJSCE ( 95% testu)- Maria Filończyk kl. III a

                                                         Weronika Partyka kl. III b

              II MIEJSCE (92% testu) - Dawid Malicki kl. II b

              III MIEJSCE (87% testu) - Adam  Kowalski kl. III b

                                                          Adrian Misek kl. III a

                                                          Nikola Krymska kl. II a

                                                          Patrycja Piluch kl. II

                                  Małgosia Chlebowska kl. III     

                     GRATULACJE    

"Patron na trudne czasy"

  

02.06.2011r. w Strzegomiu odbył się Międzydekanalny Konkurs Religijny o świętym Mksymilianie Maria Kolbe pt. "Patron na trudne czasy", na którym reprezentanci naszej szkoły: Mateusz Cidyło z klasy VIb oraz Katarzyna Furman z klasy VIa zajęli III miejsce.

                                                                    Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

”Zrozumieć świat "

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”.

 

TUTORING W NASZEJ SZKOLE!

 TUTOR - CO TO ZA EGZOTYCZNE ZJAWISKO?

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” pedagog Anna Chohura objęła opieką pedagogiczno-psychologiczną tutora 12 uczniów.

C:\Users\Bożena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z7JMGKN1\MC900232054[1].wmfDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie zaprasza rodziców dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich, które podejmą w przyszłym roku szkolnym obowiązkową edukację przedszkolną, na spotkanie informacyjne w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie dnia 2 czerwca 2011,  o godz. 15.30.

 

Międzydekanalny Konkurs o św. Maksymilianie

15.04.2011r. odbył się etap szkolny Międzydekanalnego Konkursu o św. Maksymilianie pod hasłem "Patron na trudne czasy" z okazji Roku Kolbiańskiego.

Konkurs przebiegał w dwóch formach: wiedzy i plastyczny. Laureatami. którzy zdobyli największą ilość punktów w teście z wiedzy o życiu i działalności św. Maksymiliana zostali: Cidyło Mateusz z kl.VIb, Lach Magdalena z kl.VIa oraz Furman Katarzyna z kl.VIa. Natomiast laureatami w formie plastycznej zostali: Szajda Justyna kl.IIIb oraz Wysocki Jakub z kl.IVB. Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w etapie dekanalnym tego konkursu w Strzegomiu 02.06.2011r.

  

Gratulujemy i życzymy powodzenia

.

Kiermasz wielkanocny i loteria fantowa.

15.04.2011r. Koło Misyjne "Promyki" zorganizowało w naszej szkole kiermasz wielkanocny połączony z loterią fanową. Ozdoby i palmy wielkanocne uczestnicy Koła przygotowywali na cotygodniowych spotkaniach. Dochód, jaki uzyskaliśmy przekażemy na cele misyjne oraz na wyjazd na Kongres Misyjny, który odbędzie się 11.06.2011r w Dzierżoniowie.

 Dziekujemy wszystkim za hojność i tak liczne zainteresowanie naszym kiermaszem. 

     

                                                                                          Koło Misyjne "Promyki"

 

Mistrz Ortografii Gminy Udanin 2011.

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Udanin

W roku szkolnym 2010/2011 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie realizowany jest program edukacyjny pt.: Walka z bykami… ortograficznymi, który ma na celu podniesienie sprawności ortograficznej.

         Pragniemy uzmysłowić uczniom, jak doniosłą rolę w życiu kulturalnego i wykształconego człowieka odgrywa umiejętność poprawnego pisania i to, że bez ortografii nie można się obejść zarówno w pracy jak i życiu codziennym. Dlatego ważne jest, aby dorośli pokazali, że problem ten nie jest im obojętny i sztukę poprawnego pisania należy zgłębiać i kształcić nieustannie.

W świetle tychże założeń pragniemy zaprosić do napisania wspólnego gminnego dyktanda, które odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie w dn. 19 maja 2011r. o godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 16 maja br. Zwycięzca zdobędzie tytuł :

Mistrza Ortografii Gminy Udanin 2011.

 

 

Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna

    W dniach 9-14 grudnia2010 r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej. Rywalizacja odbywała się w czterech kategoriach konkursowych.

 • Konkurs czytelniczy " J ty bądź czytelny"
 • Konkurs ortograficzny " Ortograf"
 • Konkurs matematyczny "Plus- Minus"
 • Konkurs plastyczny "Kreska"

Wyróżnienie i nagrodę rzeczową w konkursie plastycznym otrzymała Alicja Wierzbicka. Wszyscy uczestnicy, a było ich 52, otrzymali dyplomy.

 Gratulujemy!

" 5 porcji warzyw, owoców lub soku"

  

01 kwietnia rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu " 5 porcji warzyw, owoców lub soku" W projekt ten zaangażowane są następujące klasy:

 • klasa Ia z wychowawczynią Panią Małgorzatą Rachwalską
 •  klasa Ib z wychowawczynią Panią Mirosławą Babicką
 • klasa IIa z wychowawczynią Panią Teresą Rychel
 • klasa IIb z wychowawczynią Panią Jadwigą Semczuk
 • klasa IIc z wychowawczynią Panią Anną Janus
 • klasa IIIa z wychowawczynią Panią Alicją Filończyk
 • klasa III b z wychowawczynią Panią Elżbietą Kręc

Chcemy przedstawić dzieciom z klas I III oraz ich rodzicom korzyści wynikające ze spożywania owoców, warzyw i soków. Zamierzamy pokazać, że są one niezbędne w codziennej diecie oraz stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych, tak bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju.

A. Filończyk 

 

 " Nie pal przy mnie proszę"

Uczniowie klasy IIIa i IIIb naszej szkoły realizowali program edukacji antynikotynowej  inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną " Nie pal przy mnie proszę". W ciągu 7 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych ciekawymi metodami aktywizującymi dzieci:

 • uporządkowały i poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowia
 • kształciły umiejętność radzenia sobie w sytuacji, w których inne osoby palą przy nich papierosy 
 • kształciły postawę odpowiedzialności za własne zdrowie

 

Zapisy dzieci  do oddziału przedszkolnego.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie w dniu 12.04.2011r. (wtorek) od godz.800do 12.30 zaprasza Rodziców lub prawnych opiekunów wraz z dzieckiem do szkoły ,w celu zapisania do oddziału przedszkolnego w Udaninie. Obowiązkiem przedszkolnym objęte są dzieci urodzone w 2005 i 2006 roku. Zapisu dokonuje się na podstawie Aktu Urodzenia Dziecka lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEGO

„JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Uczniów klas czwartych, piątych i szóstych

 zapraszamy do udziału w

 turnieju 1 z 10,

który odbędzie się 30 maja 2011 roku o godzinie 9 00.

                                                                                   

 

 

Tak trudno uwierzyć
Że tyle miłości
Tyle dobroci
Może odejść
Tak niespodziewanie


Ostatnie pożegnanie ukochanego członka rodziny czy przyjaciela, to chyba najtrudniejsze wyzwanie z jakim w życiu przychodzi nam się zmierzyć.
Dzisiaj nadszedł taki dzień, kiedy rodzina żegna najbliższą sobie osobę, szkoła żegna zasłużonego pedagoga, nauczyciela, wychowawcę, a wielu z nas żegna wspaniałego kolegę i przyjaciela.
 Tadeusz Pichowicz emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej im. A .Mickiewicza w Udaninie swoją pracę zawodową jako nauczyciel  rozpoczął w Konarach w 1979 r. po ukończeniu  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku geografia .Po czterech latach pracy, w której dał się poznać jako nauczyciel wzorowo wypełniający swoje obowiązki  w roku 1983 powołany został na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarach. Funkcję tę pełnił przez okres 16 lat. Od roku 2000 uczył przyrody w Szkole Podstawowej w Udaninie. Należał do pokolenia tych nauczycieli, którzy swoją pracę traktowali jako powołanie, a swój zawód wykonywali w każdej chwili i w każdej sytuacji. Angażował się w działalność pozalekcyjną i środowiskową.............

 

ATRAKCJE PODCZAS FERII

Dzień 17.02.2011r dla dzieci z naszej szkoły był dniem wielu atrakcji w wielofunkcyjnym centrum sportowo-rekreacyjnym we Wrocławiu.

W dniach 12.02.2011-25.02.2011 we Wrocławiu odbył się Zimowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Wrocławia, w którym uczestniczyła drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Udanina.

C:\Users\Monika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\6X7EYLPP\MC900303521[1].wmfW ramach projektu FERIE ZIMOWE 2011 w szkole zostały zorganizowane zajęcia ,a w szczególności wycieczki. Organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego K.Fica i M. Cieślicka. Jedną z atrakcji był wyjazd na Andrzejówkę (16.02.11)

Kolejnym przedsięwzięciem był Gminny Turniej Ministrantów, który odbył się 17.02.2011.Na turniej przybyło wiele drużyn, rywalizacja była zacięta. Całość  sprawnie przebiegała pod czujnym okiem p. K. Ficy.

18.02.2011 dzieci wraz z opiekunami: V.Leńską,M.Cieślicką,K.Fica,M.Ulanicką wybrały się na lodowisko do Świdnicy. Tego dnia odbyło się również szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, chętne osoby miały okazję przećwiczenia na manekinie sztucznego oddychania oraz masażu serca.

 

Ferie zimowe 2011 z logopedą.

LOGOPEDA SZKOLNY ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI W OBECNOŚCI RODZICÓW W DNIACH:

- ŚRODA OD GODZ. 8.00 – 11.30

- CZWARTEK OD GODZ. 10.00 – 12.30

- PIĄTEK OD GODZ. 8.00 – 11.30

 

FEERIE!!!!

PEDAGOG

ANNA CHOHURA

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

W PIĄTEK 18 LUTEGO 2011 R. W GODZ. 8.00- 11.30

·       OGLĄDANIE FILMÓW

·       ZABAWY INTEGRACYJNE

·       WSPÓLNE ŚPIEWANIE  

SALA 17  

Ferie zimowe 

Celem  projektu jest:

·        Organizacja dzieciom czasu wolnego oraz zachęcanie do czynnego wypoczynku.

·        Zapoznanie z udzielaniem  pierwszej pomocy przedmedycznej.

·        Promocja zdrowego stylu życia.

·        Rozwijanie różnych zainteresowań.

 

Wycieczka na lodowisko

 

Szóstoklasiści na filmie „Opowieści z Narnii” –

„Podróż Wędrowca do Świtu”

Na początku stycznia uczniowie klas szóstych pod opieką swoich wychowawczyń mieli możliwość wyjazdu do kina „Helios” w Legnicy na trzecią część z cyklu ekranizacji słynnych książek C.S. Lewisa.

 

Obchody Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole.

 W dniu 21.01.2011r w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Kilka dni wcześniej uczniowie klas 0-III wręczyli swoim rodzinnym seniorom  własnoręcznie zrobione i napisane zaproszenia. W tym roku wyjątkowo licznie przybyli do nas goście – Babcie i Dziadziusiowie, niektórzy w asyście rodzin.

Turniej Ligi Halowej

15.01.2011 w Udaninie odbyły się zawody Turniejowej Ligi Halowej w piłkę nożną. Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie Monika Cieślicka i Krzysztof Fica. W turnieju wzięli udział młodzicy (rocznik 1998 i młodzi) tj: Amico Lubin, Górnik  Polkowice, Konfeks Legnica , Pogoń Góra, Zagłębie Lubin Miedź Legnica, UKS Udanin I i II.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS

SŁOWO DAJĘ 2010/2011

 

SPRAWOZDANIE Z I ETAPU

 

 

CHARYTATYWNY   BAL   KARNAWAŁOWY

Rada Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie

zaprasza na

wspaniałą zabawę taneczną,

która odbędzie się 12.02.2011 r.

w miejscowości Pichorowice od godz. 2000.

 

Bawić Państwa będzie zespół „MEFISTO”

 

SP Udanin Mistrzem Powiatu

21 grudnia 2010 roku w Środzie Śląskiej, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w halowej Piłce Nożnej. Drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, pod opieką Krzysztofa Ficy, wystąpiła w składzie: Mikołaj Gdowski, Paweł Choptowy, Adrian Sambor, Piotr Kmiecik, Sebastian Pawłowski, Jakub Wasylów, Marcin Pawlak, Jakub Augustynowicz, Jakub Frukacz, Stanisław Sidorski, Jakub Sobczak, Jan Topolski, Krzysztof Kaproń i Damian Guściora.

Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza, czyli niezwykła lekcja podsumowująca

16 grudnia 2010 roku odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Konkurs przygotowała i przeprowadziła polonistka Małgorzata Meusz. Rywalizowali ze sobą uczniowie klas szóstych, z których wyłonili się w drodze klasowych eliminacji następujący reprezentanci:...

 

Poezja uczy bawi, wzrusza

W związku ze 155 rocznicą śmierci Adama Mickiewicza, która przypadła   26 listopada 2010 roku, uczniowie naszej szkoły z klas IV – VI w tym dniu brali udział w lekcji przygotowanej przez polonistki poświęconej poecie. Uczniowie, pracując metodą pracy w grupach, przedstawiali najważniejsze fakty z życia i twórczości poety.

 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Tymi słowami z ewangelii świętego Jana rozpoczęliśmy dnia 22.12.2010r. w naszej szkole montaż słowno – muzyczny pt. „Tajemnica Bożego Narodzenia”.

http://media8.mojageneracja.pl/oioowrtwqq/mediumk1ihpm55483b9b2abfe2708043.jpg     Uwaga!

Ogłaszamy, że w środę 22 grudnia odbędzie się

ZLOT ANIOŁÓW WSZELAKICH!

Zapraszamy wszystkie dzieci, i te małe, i te duże do udziału w zlocie.

 

 

       NASI MISTRZOWIE 

Dnia 10.12.2010 odbył się konkurs matematyczny MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA oraz konkurs informatyczny MISTRZ KALKULACJI. Wzięło w nich udział 17 uczniów  z klas czwartych. Poziom był bardzo wyrównany, emocje sięgały zenitu, bo każda klasa chciała mieć swojego mistrza. Po zaciętej walce zwycięzcami zostali...

 

    MATEMATYCZNY MIKOŁAJ

06.12.2010 uczniowie klas IV obchodzili Mikołajki w niecodzienny i niebanalny sposób. Na zajęciach własnoręcznie wykonali bombki na choinkę. Nie były to zwykłe tradycyjne ozdoby, lecz bryły geometryczne.

 

XXIV Halowy Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy

W dniu  4 grudnia br. odbył się XXIV Halowy Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Legnicy, w którym udział wzięły 24 drużyny, a w tym reprezentacja z Czech, Niemiec i Ukrainy. W turnieju uczestniczyła również drużyna UKS Udanin w następującym składzie: Mikołaj Gadowski, Damian Guściora, Paweł Choptowy, Jakub Frukacz, Adrian Sambor, Piotr Kmiecik, Marcin Pawlak, Jakub Sobczak, Sebastian Pawłowski oraz Wasylów Jakub

 

Kl. II B zakończyła cykl lekcji

„Od ziarenka do bochenka”.

            Wycieczka do piekarni w Udaninie kl. II B zakończyła cykl lekcji „Od ziarenka do bochenka”.

            Wcześniejsze lekcje dotyczące zbioru zbóż z pół, przemiału ziarna w młynie dały dzieciom obraz ciężkiej pracy ludzi pracujących na roli. Zmieniły obraz młyna, w którym można było spotkać „białego młynarza”.

 

REKRUTACJA - dokumentacja 

DO PRZEDSZKOLA W UJEŹDZIE GRÓRNYM
DLA DZIECI Z ROCZNIKÓW 2005 - 2007

 

 WIZYTA BISKUPA

W ramach wizytacji duszpasterskiej parafii Piekary swoją obecnością w szkole zaszczycił nas Eminencja Ksiądz Biskup Profesor Ignacy Dec.

zDolny Ślązaczek

Po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny zDolny Ślązaczek. W tym roku przystąpiło do konkursu 20 uczestników z klas IV-VI. Byli to najzdolniejsi i osiągający najlepsze wyniki w nauce uczniowie.

 

 „A QQ IQ”-czyli witaj inteligencjo”

Dnia 04.10.10 klasy, IV a i IV b pojechały na wycieczkę do ExploraParku- Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu. Uczestniczyły tam w zajęciach mających na celu ukazanie matematyki w różnych dziedzinach takich jak: informatyka, sztuka, przyroda, technika.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

w Szkole Podstawowej im.A.Mickiewicza w Udaninie

 

W naszej szkole, jak co roku, bardzo uroczyście obchodzony był Dzień KEN. Akademię zorganizowaną 13 października br. zaszczycili swą obecnością Wójt Gminy Udanin pani Teresa Olkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy pan Michał Grzegorczyn, Dyrektor POE w Środzie Śl. pani Halina Wurszt, Dyrektor PPP w Środzie Śl. pani Czesława Szponar- Nalewajska i przedstawiciele Rady Rodziców-  wszyscy w pięknych słowach podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

 

Dzień Papieski

Od 2001 roku obchodzimy w naszym kraju Dzień Papieski, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Hasło tegorocznago jubileuszowego X Dnia Papieskiego brzmi: "Jan Paweł II - Odwaga Świętości".

 

Wizyta w teatrze

   W piątek 8 października uczniowie klasy IIb, IIIa i IIIb odwiedzili Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu.

   Spektakl „Czarnoksiężnik z krainy Oz” / który kilka dni temu miał swoją premierę/ przeniósł małych widzów w świat pełen baśniowych istot i niezwykłych przygód.

 

Lekcja wyjazdowa z cyklu ,,Od ziarenka do bochenka"

Dnia 15.09.2010r.uczniowie kl. II B z wychowawcą klasy p. Jadwigą Semczuk i opiekunem-logopedą p. Zofią Pokorską podczas lekcji wyjazdowej do Młyna w Ujeździe Górnym miały okazję zaobserwować proces produkcji mąki i kaszy oraz produktu ubocznego tj. otręby.

 

Inauguracja sezonu piłkarskiego „Młodzików” z Udanina

4 września br. drużyna „Młodzików” z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie rozegrała pierwszy zwycięski mecz ligowy. Trenerem drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Fica. Zawodnicy do tegorocznego sezonu przygotowywali się przez cały rok. Trenują cztery razy w tygodniu. W sezonie zimowym brali udział w Lidze Halowej w kategorii

 

  Witaj Szkoło!

Witaj Szkoło! – taki napis powitał uczniów  z gminy Udanin, rozpoczynających rok szkolny w nowo powstałej placówce: Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie. Zespół tworzy  istniejąca już Szkoła Podstawowa w Udaninie i  powstające przedszkole w Ujeździe Górnym. Pierwszy dzień roku szkolnego 2010/2011 rozpoczął się Mszą Świętą, odprawioną przez ks. Andrzeja Guźniczaka i ks. Sławomira Calika. Dalsze uroczystości odbyły się w szkole.

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2010 – 2011

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Udaninie

 

godz. 8:00     Msza Św. w kościele w Udaninie

godz. 9:00     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011

godz. 9:30     Spotkanie uczniów z wychowawcami klas

godz. 10:30   Odwozy klas 0-III

godz. 11:00   Odwozy klas IV-VI

 

Witaj szkoło ukochana!

 

 

Uwaga rodzice!

WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 612) i Uchwałą Nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie II gimnazjum